Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_395AA01C_F3D1_4ede_AB82_54F7DD4B473E;Hovedmodell;;diagram;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_BC531897_A813_43ba_8901_DEE22124ECE4;Realisering fra SOSI-del 1;;diagram;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_5D06D3DF_D861_499d_8554_36CAE73C5D16;Pakkerealisering Trafikkulykker_20180315;;diagram;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_3F21C8F8_B611_4b2e_81A4_3073A459AC20;Kodelister;;diagram;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_D3F73288_ECFA_4d21_9363_76AB63E4CF6A;Datatyper;;diagram;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;Trafikkulykke;Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader;objekttype;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_835CA643_CDB4_43b1_9676_C39656A6BE30;Fellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_393FE6CA_F371_48ed_A81A_209166BC9AE0;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_0953CC62_1A57_4a0a_83FC_8EBCB6079619;Felttype;Felttype.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_0F800E86_E2F7_4b94_BB90_069040BED221;Fartsgrense;Angir fartsgrense på ulykkesstedet;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_2158DFFD_2D81_48f0_A8C5_EA8B84723C63;Midtdeler;Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_22D7B792_B85C_445c_8170_7D1BEE5354F6;Dekketype;Dekketype.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_2F2CF5A5_99C0_4fc5_8E7D_7E85F10ABCEE;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_33B755AA_459D_43d6_A3F5_F154239394F5;Føreforhold;FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_3B54C8DE_0563_4525_A268_136AF85AD673;HistoriskVegkategori;Vegkategori på ulykkestidspunktet.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_6B455A6B_BBC8_452d_95C6_F8D52447A7BF;Bebyggelse;Bebyggelse på ulykkesstedet.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_72330EB5_C4E1_4931_8153_0DC62E1EF0FC;AlvorligsteSkadegrad;Alvorligste skadegrad i ulykken;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_8E0826BC_435D_4d62_AC3A_4A0D4411B956;Uhellskode;Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_8FB85DE7_82DA_4aee_815C_675F97CEB0EC;Stedsforhold;Stedsforhold på ulykkessted;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_92DC76D6_6614_4ad3_87C3_19ABA3176D8A;Vegtype;Vegtype.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_AA810A6D_F65F_4993_83D5_3E0FF2AF3770;StedfestingensNøyaktighet;Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_C1AC478D_2B34_436a_9810_1018014E2E38;Ukedag;Ukedag som angir den dagen ulykken inntreffer på.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_C53CCC90_5262_487d_B203_F9EC52DAEE3D;HistoriskVegstatus;Vegstatus på ulykkestidspunktet;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_CA7F315B_EA8C_4ec6_8D50_1261F896CE21;UhellKategori;Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_D13B2F11_46E9_4512_9E65_60E0E089B4DA;Værforhold;Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_ECD340E4_8A2B_468e_ADEF_EC21E688FB64;Lysforhold;Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.;kodeliste;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;posisjon;Angir koordinater for å stedfeste ulykke;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;alvorligsteSkadegrad;Alvorligste skadegrad i ulykken;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;ulykkesdato;Dato når ulykken skjedde;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;ulykkestidspunkt;Hvilket klokkeslett ulykken skjedde ;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;ukedag;Ukedag fra 1 TIL 7 som angir dagen ulykken inntreffer på.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;registreringsdatoFagdata;Dato for når data ble lagt inn i databasen;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;uhellKategori;Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;uhellskode;Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at vedkommende har vært part i saken, må den endelige uhellssituasjonen gis som uhellskode, og antatt utløsende situasjon angis ved alternativ uhellskode;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;antallEnheter;Antall enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se Kjøretøytype under Ulykkesinvolvert person;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;antallDrepteIUlykken;Antall drepte personer i ulykken for alle involverte enheter.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;antallMegetAlvorligSkadet;Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 2.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;antallAlvorligSkadet;Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 3.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;antallLettereSkadet;Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 4.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;vegtype;Vegtype.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;stedsforhold;Stedsforhold på ulykkessted;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;midtdeler;Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;dekketype;Dekketype.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;føreforhold;FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;værforhold;Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;lysforhold;Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;felttype;Felttype.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;antallKjørefelt;Antall kjørefelt.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;bebyggelse;Bebyggelse på ulykkesstedet.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;vegbredde;Angir vegbredde på ulykkesstedet;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;fartsgrense;Angir fartsgrense på ulykkesstedet;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;temperatur;Temperatur i grader Celsius.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;kommunenummer;Kommunenummer. Kan normalt utledes fra ulykkas stedfesting, men nødvendig pga. mangelfull stedfesting og i kommunikasjon med SSB;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;historiskVegstatus;Vegstatus på ulykkestidspunkt;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;historiskVegkategori;Vegkategori på ulykkestidspunktet.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;historiskVegnummer;Vegnummer på uhellstidspunktet.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;historiskHp;Hovedparsell på uhellstidspunktet.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;historiskKilometerverdi;Kilometerverdi på uhellstidspunkt.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;vegnavn;Beskrivelse (navn) på vegen. Benyttes i STRAKS 2.0.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_1C45E348_A6D7_49c1_9C21_A6B97673F017;stedfestingensNøyaktighet;Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Trafikkulykke EAID_393FE6CA_F371_48ed_A81A_209166BC9AE0;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Identifikasjon EAID_393FE6CA_F371_48ed_A81A_209166BC9AE0;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med tobokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Identifikasjon EAID_393FE6CA_F371_48ed_A81A_209166BC9AE0;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Identifikasjon EAID_835CA643_CDB4_43b1_9676_C39656A6BE30;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Fellesegenskaper EAID_835CA643_CDB4_43b1_9676_C39656A6BE30;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Fellesegenskaper EAID_835CA643_CDB4_43b1_9676_C39656A6BE30;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20180315;Ukjent;Trafikkulykker;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker\Fellesegenskaper