Ukedag 5054 NVDB_UKEDAGTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ukedag som angir den dagen ulykken inntreffer på.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Mandag Mandag Mandag
Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Onsdag Onsdag Onsdag
Torsdag Torsdag Torsdag
Fredag Fredag Fredag
Lørdag Lørdag Lørdag
Søndag Søndag Søndag
Verdi Navn Beskrivelse
Mandag Mandag
Tirsdag Tirsdag
Onsdag Onsdag
Torsdag Torsdag
Fredag Fredag
Lørdag Lørdag
Søndag Søndag
Name Description Code value
6243 6243
6244 6244
6245 6245
6246 6246
6247 6247
6248 6248
6249 6249

Vis Ukedag i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6243 1 ..1
6244 1 ..1
6245 1 ..1
6246 1 ..1
6247 1 ..1
6248 1 ..1
6249 1 ..1