Midtdeler 5758 NVDB_MIDTDELERTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
7997 7997
7998 7998

Vis Midtdeler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7997 1 ..1
7998 1 ..1