Fartsgrense 5085 NVDB_FARTSGRENSETRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir fartsgrense på ulykkesstedet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
110 110
15 15
20 20
25 25
30 30
40 40
50 50
60 60
70 70
80 80
90 90
100 100
Verdi Navn Beskrivelse
110
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
Name Description Code value
6967 6967
6968 6968
6969 6969
6970 6970
6971 6971
6972 6972
6973 6973
6974 6974
6975 6975
6976 6976
6977 6977
6978 6978

Vis Fartsgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6967 1 ..1
6968 1 ..1
6969 1 ..1
6970 1 ..1
6971 1 ..1
6972 1 ..1
6973 1 ..1
6974 1 ..1
6975 1 ..1
6976 1 ..1
6977 1 ..1
6978 1 ..1