Uhellskode 5066 NVDB_UHELLSKODETRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uhell med dyr innblandet Uhell med dyr innblandet Uhell med dyr innblandet
Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen
Hull i vegen og lignende Hull i vegen o.l. Hull i vegen og lignende
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
Øvrige parkeringsuhell Øvrige parkeringsuhell Øvrige parkeringsuhell
Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
Uhell med uklart forløp eller uhell som ikke faller inn under noen bestemt uhellskode Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode Uhell med uklart forløp eller uhell som ikke faller inn under noen bestemt uhellskode
Forbikjøring Forbikjøring Forbikjøring
Skifte av felt til venstre Skifte av felt til venstre Skifte av felt til venstre
Skifte av felt til høyre Skifte av felt til høyre Skifte av felt til høyre
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
Påkjøring bakfra Påkjøring bakfra Påkjøring bakfra
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
Møting på rett vegstrekning Møting på rett vegstrekning Møting på rett vegstrekning
Møting i kurve Møting i kurve Møting i kurve
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning Møting under forbikjøring på rett vegstrekning Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
Møting under forbikjøring i høyrekurve Møting under forbikjøring i høyrekurve Møting under forbikjøring i høyrekurve
Møting under forbikjøring i venstrekurve Møting under forbikjøring i venstrekurve Møting under forbikjøring i venstrekurve
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Uhell med uklart forløp ved møting Uhell med uklart forløp ved møting Uhell med uklart forløp ved møting
Påkjøring bakfra ved høyresving Påkjøring bakfra ved høyresving Påkjøring bakfra ved høyresving
Påkjøring forøvrig ved høyresving Påkjøring forøvrig ved høyresving Påkjøring forøvrig ved høyresving
Påkjøring bakfra ved venstresving Påkjøring bakfra ved venstresving Påkjøring bakfra ved venstresving
Påkjøring forøvrig ved venstresving Påkjøring forøvrig ved venstresving Påkjøring forøvrig ved venstresving
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved høyresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved høyresving
Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved venstresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved venstresving
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging i samme retning Avsvinging i samme retning Avsvinging i samme retning
Avsvinging i hver sin retning Avsvinging i hver sin retning Avsvinging i hver sin retning
Vending foran kjørende i motsatt retning Vending foran kjørende i motsatt retning Vending foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
Kryssende kjøreretninger uten avsvinging Kryssende kjøreretninger Kryssende kjøreretninger uten avsvinging
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Kjørende fra gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss
Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn uten at noen kjøretøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn uten at noen kjøretøy svinger av
Høyresving foran kjørende i samme retning Høyresving foran kjørende i samme retning Høyresving foran kjørende i samme retning
Høyresving foran kjørende i motsatt retning Høyresving foran kjørende i motsatt retning Høyresving foran kjørende i motsatt retning
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy Høyresving foran venstresvingende kjøretøy Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
Venstresving foran kjørende i samme retning Venstresving foran kjørende i samme retning Venstresving foran kjørende i samme retning
Venstresving foran kjørende i motsatt retning Venstresving foran kjørende i motsatt retning Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Samtidig venstresving Samtidig venstresving Samtidig venstresving
Samtidig høyresving Samtidig høyresving Samtidig høyresving
Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn hvor ett eller begge kjøretøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn hvor ett eller begge kjøretøy svinger av
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
Fotgjenger gikk på vegens høyre side Fotgjenger gikk på vegens høyre side Fotgjenger gikk på vegens høyre side
Fotgjenger gikk på vegens venstre side Fotgjenger gikk på vegens venstre side Fotgjenger gikk på vegens venstre side
Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt på fortau
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen Påkjøring av gjenstand i kjørebanen Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
Barn lekte i kjørebanen Barn lekte i kjørebanen Barn lekte i kjørebanen
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
Verdi Navn Beskrivelse
Uhell med dyr innblandet Uhell med dyr innblandet
Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen Påkjøring av fast gjenstand på kjørebanen
Hull i vegen og lignende Hull i vegen o.l.
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring
Øvrige parkeringsuhell Øvrige parkeringsuhell
Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy Uhell ved av- eller påstigning av kjøretøy
Uhell med uklart forløp eller uhell som ikke faller inn under noen bestemt uhellskode Uhell med uklart forløp / uhell som ikke faller inn under noen bestemt uh.kode
Forbikjøring Forbikjøring
Skifte av felt til venstre Skifte av felt til venstre
Skifte av felt til høyre Skifte av felt til høyre
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig
Påkjøring bakfra Påkjøring bakfra
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning
Møting på rett vegstrekning Møting på rett vegstrekning
Møting i kurve Møting i kurve
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning Møting under forbikjøring på rett vegstrekning
Møting under forbikjøring i høyrekurve Møting under forbikjøring i høyrekurve
Møting under forbikjøring i venstrekurve Møting under forbikjøring i venstrekurve
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling
Uhell med uklart forløp ved møting Uhell med uklart forløp ved møting
Påkjøring bakfra ved høyresving Påkjøring bakfra ved høyresving
Påkjøring forøvrig ved høyresving Påkjøring forøvrig ved høyresving
Påkjøring bakfra ved venstresving Påkjøring bakfra ved venstresving
Påkjøring forøvrig ved venstresving Påkjøring forøvrig ved venstresving
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning
Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved høyresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving
Påkjøring av kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg ved venstresving Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging i samme retning Avsvinging i samme retning
Avsvinging i hver sin retning Avsvinging i hver sin retning
Vending foran kjørende i motsatt retning Vending foran kjørende i motsatt retning
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg Avsvingning til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller gang og sykkelveg Avsvingning til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg
Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger
Kryssende kjøreretninger uten avsvinging Kryssende kjøreretninger
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel
Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Kjørende fra gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss
Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn uten at noen kjøretøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av
Høyresving foran kjørende i samme retning Høyresving foran kjørende i samme retning
Høyresving foran kjørende i motsatt retning Høyresving foran kjørende i motsatt retning
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy Høyresving foran venstresvingende kjøretøy
Venstresving foran kjørende i samme retning Venstresving foran kjørende i samme retning
Venstresving foran kjørende i motsatt retning Venstresving foran kjørende i motsatt retning
Samtidig venstresving Samtidig venstresving
Samtidig høyresving Samtidig høyresving
Uhell med uklart forløp ved kryssende kjøreretn hvor ett eller begge kjøretøy svinger av Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen
Fotgjenger gikk på vegens høyre side Fotgjenger gikk på vegens høyre side
Fotgjenger gikk på vegens venstre side Fotgjenger gikk på vegens venstre side
Fotgjenger påkjørt på fortau Fotgjenger påkjørt på fortau
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen
Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss Kjørende fra fortau eller gang og sykkelveg krysset kjørebanen utenfor kryss
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen Påkjøring av gjenstand i kjørebanen
Barn lekte i kjørebanen Barn lekte i kjørebanen
Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen Uhell med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l.
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler
Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen Uhell med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen
Name Description Code value
6259 6259
6260 6260
6261 6261
6262 6262
6263 6263
6264 6264
6265 6265
6266 6266
6267 6267
6268 6268
6269 6269
6270 6270
6271 6271
6272 6272
6273 6273
6274 6274
6275 6275
6276 6276
6277 6277
6278 6278
6279 6279
6280 6280
6281 6281
6282 6282
6283 6283
6284 6284
6285 6285
6286 6286
6287 6287
6288 6288
6289 6289
6290 6290
6291 6291
6292 6292
6293 6293
6294 6294
6295 6295
6296 6296
6297 6297
6298 6298
6299 6299
6300 6300
6301 6301
6302 6302
6303 6303
6304 6304
6305 6305
6306 6306
6307 6307
6308 6308
6309 6309
6310 6310
6311 6311
6312 6312
6313 6313
6314 6314
6315 6315
6316 6316
6317 6317
6318 6318
6319 6319
6320 6320
6321 6321
6322 6322
6323 6323
6324 6324
6325 6325
6326 6326
6327 6327
6328 6328
6329 6329
6330 6330
6306 6306
6331 6331
6260 6260
6332 6332
6333 6333
6334 6334
6335 6335
6336 6336
6337 6337
6338 6338
6339 6339
6340 6340
6341 6341
6342 6342

Vis Uhellskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6259 1 ..1
6260 1 ..1
6261 1 ..1
6262 1 ..1
6263 1 ..1
6264 1 ..1
6265 1 ..1
6266 1 ..1
6267 1 ..1
6268 1 ..1
6269 1 ..1
6270 1 ..1
6271 1 ..1
6272 1 ..1
6273 1 ..1
6274 1 ..1
6275 1 ..1
6276 1 ..1
6277 1 ..1
6278 1 ..1
6279 1 ..1
6280 1 ..1
6281 1 ..1
6282 1 ..1
6283 1 ..1
6284 1 ..1
6285 1 ..1
6286 1 ..1
6287 1 ..1
6288 1 ..1
6289 1 ..1
6290 1 ..1
6291 1 ..1
6292 1 ..1
6293 1 ..1
6294 1 ..1
6295 1 ..1
6296 1 ..1
6297 1 ..1
6298 1 ..1
6299 1 ..1
6300 1 ..1
6301 1 ..1
6302 1 ..1
6303 1 ..1
6304 1 ..1
6305 1 ..1
6306 1 ..1
6307 1 ..1
6308 1 ..1
6309 1 ..1
6310 1 ..1
6311 1 ..1
6312 1 ..1
6313 1 ..1
6314 1 ..1
6315 1 ..1
6316 1 ..1
6317 1 ..1
6318 1 ..1
6319 1 ..1
6320 1 ..1
6321 1 ..1
6322 1 ..1
6323 1 ..1
6324 1 ..1
6325 1 ..1
6326 1 ..1
6327 1 ..1
6328 1 ..1
6329 1 ..1
6330 1 ..1
1 ..1
6331 1 ..1
1 ..1
6332 1 ..1
6333 1 ..1
6334 1 ..1
6335 1 ..1
6336 1 ..1
6337 1 ..1
6338 1 ..1
6339 1 ..1
6340 1 ..1
6341 1 ..1
6342 1 ..1