HistoriskVegstatus 5163 NVDB_HISTORISKVEGSTATUSTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Vegstatus på ulykkestidspunktet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Eksisterende veg Eksisterende veg
Anleggsveg Anleggsveg
B B
Eksisterende ferjekai Eksisterende ferjekai
Vedtatt ferjekai Vedtatt ferjekai
Eksisterende ferjestrekning Eksisterende ferjestrekning
Vedtatt ferjestrekning Vedtatt ferjestrekning
Planlagt ferjestrekning Planlagt ferjestrekning
I I
Møte og rasteplass Møte og rasteplass
Veggrunn Veggrunn
Midlertidig status Midlertidig status
Midlertidig veg Midlertidig veg
Gang sykkelveg Gang sykkelveg
Verdi Navn Beskrivelse
Eksisterende veg
Anleggsveg
B
Eksisterende ferjekai
Vedtatt ferjekai
Eksisterende ferjestrekning
Vedtatt ferjestrekning
Planlagt ferjestrekning
I
Møte og rasteplass
Veggrunn
Midlertidig status
Midlertidig veg
Gang sykkelveg
Name Description Code value
7086 7086
7087 7087
7088 7088
7089 7089
7090 7090
7091 7091
7092 7092
7093 7093
7094 7094
7095 7095
7096 7096
7097 7097
7098 7098
12324 12324

Vis HistoriskVegstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7086 1 ..1
7087 1 ..1
7088 1 ..1
7089 1 ..1
7090 1 ..1
7091 1 ..1
7092 1 ..1
7093 1 ..1
7094 1 ..1
7095 1 ..1
7096 1 ..1
7097 1 ..1
7098 1 ..1
12324 1 ..1