AlvorligsteSkadegrad 5074 NVDB_ALVORLIGSTESKADEGRADTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Alvorligste skadegrad i ulykken
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Drept Drept 1
Meget alvorlig skadd Meget alvorlig skadd 2
Alvorlig skadd Alvorlig skadd 3
Lettere skadd Lettere skadd 4
Uskadd Uskadd 5
Ikke registrert Ikke registrert 6
Verdi Navn Beskrivelse
Drept Drept
Meget alvorlig skadd Meget alvorlig skadd
Alvorlig skadd Alvorlig skadd
Lettere skadd Lettere skadd
Uskadd Uskadd
Ikke registrert Ikke registrert
Name Description Code value
6427 6427
6428 6428
6429 6429
6430 6430
6431 6431
11664 11664

Vis AlvorligsteSkadegrad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6427 1 ..1
6428 1 ..1
6429 1 ..1
6430 1 ..1
6431 1 ..1
11664 1 ..1