Vegtype 5075 NVDB_VEGTYPETRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Vegtype.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vanlig veg gate Vanlig veg/gate 0
Motorveg Motorveg (tidligere "Motorveg klasse A") 1
Motortrafikkveg Motortrafikkveg (tidligere "Motorveg klasse B") 2
Rampe Rampe 3
Gang og sykkelveg Gang- / sykkelveg 4
Gågate gatetun Gågate / gatetun 5
Boliggate boligveg Boliggate, boligveg 6
Skogsveg Skogsveg 7
Annet plass mm Annet (plass mm) 8
Ukjent ukjent 9
Verdi Navn Beskrivelse
Vanlig veg gate Vanlig veg/gate
Motorveg Motorveg (tidligere "Motorveg klasse A")
Motortrafikkveg Motortrafikkveg (tidligere "Motorveg klasse B")
Rampe Rampe
Gang og sykkelveg Gang- / sykkelveg
Gågate gatetun Gågate / gatetun
Boliggate boligveg Boliggate, boligveg
Skogsveg Skogsveg
Annet plass mm Annet (plass mm)
Ukjent ukjent
Name Description Code value
6432 6432
6433 6433
6434 6434
6435 6435
6436 6436
6437 6437
6438 6438
6439 6439
6440 6440
6441 6441

Vis Vegtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6432 1 ..1
6433 1 ..1
6434 1 ..1
6435 1 ..1
6436 1 ..1
6437 1 ..1
6438 1 ..1
6439 1 ..1
6440 1 ..1
6441 1 ..1