Stedsforhold 5076 NVDB_STEDSFORHOLDTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Stedsforhold på ulykkessted
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vegstrekning utenfor kryss eller avkjørsel Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel Vegstrekning utenfor kryss eller avkjørsel
3armet kryss TkryssYkryss 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) 3armet kryss TkryssYkryss
4armet kryss Xkryss 4 armet kryss (X-kryss) 4armet kryss Xkryss
Rundkjøring Rundkjøring Rundkjøring
Annet kryss Annet kryss Annet kryss
Avkjørsel Avkjørsel Avkjørsel
Planovergang Planovergang Planovergang
Bru Bru Bru
Bomstasjon Bomstasjon Bomstasjon
Undergang gang og sykkelveg Undergang (gang- og sykkelveg) Undergang gang og sykkelveg
Tunnel primært for motorkjøretøy Tunnel (primært for motorkjøretøy) Tunnel primært for motorkjøretøy
Annet parkeringsplass torv ol annet (P-plass, torv, o. l.) Annet parkeringsplass torv ol
Ukjent ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Vegstrekning utenfor kryss eller avkjørsel Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel
3armet kryss TkryssYkryss 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss)
4armet kryss Xkryss 4 armet kryss (X-kryss)
Rundkjøring Rundkjøring
Annet kryss Annet kryss
Avkjørsel Avkjørsel
Planovergang Planovergang
Bru Bru
Bomstasjon Bomstasjon
Undergang gang og sykkelveg Undergang (gang- og sykkelveg)
Tunnel primært for motorkjøretøy Tunnel (primært for motorkjøretøy)
Annet parkeringsplass torv ol annet (P-plass, torv, o. l.)
Ukjent ukjent
Name Description Code value
6442 6442
6443 6443
6444 6444
6445 6445
6446 6446
6447 6447
6448 6448
6449 6449
6451 6451
13461 13461
13460 13460
6452 6452
6453 6453

Vis Stedsforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6442 1 ..1
6443 1 ..1
6444 1 ..1
6445 1 ..1
6446 1 ..1
6447 1 ..1
6448 1 ..1
6449 1 ..1
6451 1 ..1
13461 1 ..1
13460 1 ..1
6452 1 ..1
6453 1 ..1