StedfestingensNøyaktighet 5120 NVDB_STEDFESTINGENSNØYAKTIGHETTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Nøyaktig Nøyaktig Nøyaktig
Tilnærmet Tilnærmet Tilnærmet
Unøyaktig Unøyaktig Unøyaktig
Verdi Navn Beskrivelse
Nøyaktig Nøyaktig
Tilnærmet Tilnærmet
Unøyaktig Unøyaktig
Name Description Code value
6688 6688
6689 6689
6690 6690

Vis StedfestingensNøyaktighet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6688 1 ..1
6689 1 ..1
6690 1 ..1