Bebyggelse 5083 NVDB_BEBYGGELSETRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Bebyggelse på ulykkesstedet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Innenfor tettbebyggelse Innenfor tettbebyggelse Innenfor tettbebyggelse
Utenfor tettbebyggelse Utenfor tettbebyggelse Utenfor tettbebyggelse
Ukjent ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Innenfor tettbebyggelse Innenfor tettbebyggelse
Utenfor tettbebyggelse Utenfor tettbebyggelse
Ukjent ukjent
Name Description Code value
6493 6493
6494 6494
6495 6495

Vis Bebyggelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6493 1 ..1
6494 1 ..1
6495 1 ..1