UhellKategori 5065 NVDB_UHELLKATEGORITRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fotgjenger eller akende involvert Fotgjenger eller akende involvert Fotgjenger eller akende involvert
Sykkelulykke Sykkelulykke Sykkelulykke
Mc ulykke Mc ulykke Mc ulykke
Bilulykke Bilulykke Bilulykke
Verdi Navn Beskrivelse
Fotgjenger eller akende involvert Fotgjenger eller akende involvert
Sykkelulykke Sykkelulykke
Mc ulykke Mc ulykke
Bilulykke Bilulykke
Name Description Code value
6255 6255
6256 6256
6257 6257
6258 6258

Vis UhellKategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6255 1 ..1
6256 1 ..1
6257 1 ..1
6258 1 ..1