Lysforhold 5080 NVDB_LYSFORHOLDTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Dagslys Dagslys Dagslys
Tussmørke skumring Tussmørke, skumring Tussmørke skumring
Mørkt med vegbelysning Mørkt med vegbelysning Mørkt med vegbelysning
Mørkt uten vegbelysning Mørkt uten vegbelysning Mørkt uten vegbelysning
Ukjent ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Dagslys Dagslys
Tussmørke skumring Tussmørke, skumring
Mørkt med vegbelysning Mørkt med vegbelysning
Mørkt uten vegbelysning Mørkt uten vegbelysning
Ukjent ukjent
Name Description Code value
6472 6472
6473 6473
6474 6474
6475 6475
6476 6476

Vis Lysforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6472 1 ..1
6473 1 ..1
6474 1 ..1
6475 1 ..1
6476 1 ..1