HistoriskVegkategori 5115 NVDB_HISTORISKVEGKATEGORITRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Vegkategori på ulykkestidspunktet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Europaveg E
Riksveg R
Fylkesveg F
Kommunal veg K
Privat veg P
Skogsbilveg S
GangSykkelveg G
B B
T T
Verdi Navn Beskrivelse
Europaveg
Riksveg
Fylkesveg
Kommunal veg
Privat veg
Skogsbilveg
GangSykkelveg
B
T
Name Description Code value
6979 6979
9844 9844
6980 6980
6981 6981
6982 6982
6983 6983
6984 6984
6985 6985
6986 6986

Vis HistoriskVegkategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6979 1 ..1
9844 1 ..1
6980 1 ..1
6981 1 ..1
6982 1 ..1
6983 1 ..1
6984 1 ..1
6985 1 ..1
6986 1 ..1