Føreforhold 5078 NVDB_FØREFORHOLDTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Tørr bar veg Tørr, bar veg Tørr bar veg
Våt bar veg Våt, bar veg Våt bar veg
Snø isbelagt veg Snø / isbelagt veg Snø isbelagt veg
Delvis snø isbelagt veg Delvis snø / isbelagt veg Delvis snø isbelagt veg
Glatt ellers Glatt ellers Glatt ellers
Ukjent ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Tørr bar veg Tørr, bar veg
Våt bar veg Våt, bar veg
Snø isbelagt veg Snø / isbelagt veg
Delvis snø isbelagt veg Delvis snø / isbelagt veg
Glatt ellers Glatt ellers
Ukjent ukjent
Name Description Code value
6460 6460
6461 6461
6462 6462
6463 6463
6464 6464
6465 6465

Vis Føreforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6460 1 ..1
6461 1 ..1
6462 1 ..1
6463 1 ..1
6464 1 ..1
6465 1 ..1