Værforhold 5079 NVDB_VÆRFORHOLDTRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
God sikt opphold God sikt, opphold God sikt opphold
God sikt nedbør God sikt, nedbør God sikt nedbør
Dårlig sikt nedbør Dårlig sikt, nedbør Dårlig sikt nedbør
Dårlig sikt tåke eller dis Dårlig sikt, tåke eller dis Dårlig sikt tåke eller dis
Dårlig sikt forøvrig Dårlig sikt forøvrig Dårlig sikt forøvrig
Ukjent ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
God sikt opphold God sikt, opphold
God sikt nedbør God sikt, nedbør
Dårlig sikt nedbør Dårlig sikt, nedbør
Dårlig sikt tåke eller dis Dårlig sikt, tåke eller dis
Dårlig sikt forøvrig Dårlig sikt forøvrig
Ukjent ukjent
Name Description Code value
6466 6466
6467 6467
6468 6468
6469 6469
6470 6470
6471 6471

Vis Værforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6466 1 ..1
6467 1 ..1
6468 1 ..1
6469 1 ..1
6470 1 ..1
6471 1 ..1