Primæraktivitet kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31


Dreneringsforhold kodeliste

Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31


VedlikeholdsansvarligAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.31


Klasse kodeliste

Angir holdningsklasse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.31


AvstandsmålingKvalitet kodeliste

Angir kvalitet på måling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling

Ukjent

2.31


BruksområdeBassengMagasin kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Oljeutskilling kodeliste

Basseng har system for utskilling av olje.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


HovedForbasseng kodeliste

Angir om bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Utløpsløsning kodeliste

.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Slukkevann kodeliste

Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med ev. brann. Mest relevant i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


VedlikeholdsansvarligBassengMagasin kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


EierBassengMagasin kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Filtermasser kodeliste

Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Innløpsløsning kodeliste

.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Bunn kodeliste

Angir hvilken type bunn det er i bassenget.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.31


Overbelastningsvern kodeliste

Angir om det er overbelastningsvern i punktet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.31


Strømtilførsel_Kategori kodeliste

Angir hvilken type strømtilkobling det er til vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.31


VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.31


PlasseringBelysningspunkt kodeliste

Angir plassering for vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.31


BruksområdeBelysningspunkt kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.31


Laster....