KontollretningATK-punkt kodeliste

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.35


BruksområdeAvkjørsel kodeliste

Angir hva som er primært bruksområde for avkjørselen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.35


VedtakAvkjørsel kodeliste

Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.35


EierAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er eier av avkjørselen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.35


VedlikeholdsansvarligAvkjørsel kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.35


PrimæraktivitetAvkjørsel kodeliste

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.35


DreneringsforholdAvkjørsel kodeliste

Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.35


KlasseAvkjørsel, holdningsklasse kodeliste

Angir holdningsklasse.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.35


AvstandsmålingKvalitet kodeliste

Angir kvalitet på måling.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling

Ukjent

2.35


UtløpsløsningBassengMagasin kodeliste

.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


SlukkevannBassengMagasin kodeliste

Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med ev. brann. Mest relevant i tunnel.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


FiltermasserBassengMagasin kodeliste

Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


OljeutskillingBassengMagasin kodeliste

Basseng har system for utskilling av olje.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


EierBassengMagasin kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


BunnBassengMagasin kodeliste

Angir hvilken type bunn det er i bassenget.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


VedlikeholdsansvarligBassengMagasin kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


HovedForbassengBassengMagasin kodeliste

Angir om bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


InnløpsløsningBassengMagasin kodeliste

.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


BruksområdeBassengMagasin kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\BassengMagasin

Ukjent

2.35


TypeBelegning (test) kodeliste

Angir type belegning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belegning (test)

Ukjent

2.35


Laster....