UtløpsløsningBassengMagasin 10457 NVDB_UTLØPSLØSNING

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Dykket d
Åpen a
Verdi Navn Beskrivelse
Dykket
Åpen
Name Description Code value
16920 16920
16921 16921

Vis UtløpsløsningBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16920 Dykket 1 ..1
16921 Åpen 1 ..1