BruksområdeBassengMagasin 1283 NVDB_BRUKSOMRÅDE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet bruksområde A
Fordrøyningsbasseng f
Oppsamling av forurensning s
Pumpesump p
Rensebasseng s
Rensebasseng, infiltrasjon RI
Rensebasseng, sedimentasjon rs
Rensebasseng, våtmark RV
Vannmagasin V
Verdi Navn Beskrivelse
Annet bruksområde
Fordrøyningsbasseng
Oppsamling av forurensning
Pumpesump
Rensebasseng
Rensebasseng, infiltrasjon
Rensebasseng, sedimentasjon
Rensebasseng, våtmark
Vannmagasin
Name Description Code value
7945 7945
7942 7942
7943 7943
7944 7944
7941 7941
17035 17035
17034 17034
17036 17036
17037 17037

Vis BruksområdeBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7945 Annet bruksområde 1 ..1
7942 Fordrøyningsbasseng 1 ..1
7943 Oppsamling av forurensning 1 ..1
7944 Pumpesump 1 ..1
7941 Rensebasseng 1 ..1
17035 Rensebasseng, infiltrasjon 1 ..1
17034 Rensebasseng, sedimentasjon 1 ..1
17036 Rensebasseng, våtmark 1 ..1
17037 Vannmagasin 1 ..1