AvstandsmålingKvalitet 2250 NVDB_KVALITET

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir kvalitet på måling.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Målt mt
Skjønn sk
Verdi Navn Beskrivelse
Målt
Skjønn
Name Description Code value
4623 4623
4622 4622

Vis AvstandsmålingKvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4623 Målt 1 ..1
4622 Skjønn 1 ..1