HovedForbassengBassengMagasin 10451 NVDB_HOVEDFORBASSENG

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Forbasseng F
Hovedbasseng H
Verdi Navn Beskrivelse
Forbasseng
Hovedbasseng
Name Description Code value
16905 16905
16904 16904

Vis HovedForbassengBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16905 Forbasseng 1 ..1
16904 Hovedbasseng 1 ..1