InnløpsløsningBassengMagasin 10455 NVDB_INNLØPSLØSNING

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Dykket d
Åpen a
Verdi Navn Beskrivelse
Dykket
Åpen
Name Description Code value
16916 16916
16917 16917

Vis InnløpsløsningBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16916 Dykket 1 ..1
16917 Åpen 1 ..1