VedlikeholdsansvarligAvkjørsel 8056 NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune FK
Kommune K
Nye Veier NV
OPS OPS
Privat P
Statens vegvesen SVV
Uavklart U
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Nye Veier
OPS
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Name Description Code value
19926 19926
10528 10528
18675 18675
18804 18804
10606 10606
10450 10450
17709 17709

Vis VedlikeholdsansvarligAvkjørsel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19926 Fylkeskommune 1 ..1
10528 Kommune 1 ..1
18675 Nye Veier 1 ..1
18804 OPS 1 ..1
10606 Privat 1 ..1
10450 Statens vegvesen 1 ..1
17709 Uavklart 1 ..1