BunnBassengMagasin 10452 NVDB_BUNN

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type bunn det er i bassenget.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Berg B
Betongbunn bebu
Bunntetting leire bule
Bunntetting membran bume
Verdi Navn Beskrivelse
Berg
Betongbunn
Bunntetting leire
Bunntetting membran
Name Description Code value
17012 17012
16907 16907
16908 16908
16909 16909

Vis BunnBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17012 Berg 1 ..1
16907 Betongbunn 1 ..1
16908 Bunntetting leire 1 ..1
16909 Bunntetting membran 1 ..1