OljeutskillingBassengMagasin 10456 NVDB_OLJEUTSKILLING

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Basseng har system for utskilling av olje.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja J
Ja, med koalesensfilter JMK
Ja, uten koalesensfilter JUK
Nei N
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Ja, med koalesensfilter
Ja, uten koalesensfilter
Nei
Name Description Code value
16918 16918
21849 21849
21850 21850
16919 16919

Vis OljeutskillingBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16918 Ja 1 ..1
21849 Ja, med koalesensfilter 1 ..1
21850 Ja, uten koalesensfilter 1 ..1
16919 Nei 1 ..1