VedlikeholdsansvarligBassengMagasin 8077 NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune FK
Kommune K
Nye Veier NV
OPS OPS
Privat P
Statens vegvesen SVV
Uavklart U
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Nye Veier
OPS
Privat
Statens vegvesen
Uavklart
Name Description Code value
19943 19943
10549 10549
18776 18776
18905 18905
10627 10627
10471 10471
17726 17726

Vis VedlikeholdsansvarligBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19943 Fylkeskommune 1 ..1
10549 Kommune 1 ..1
18776 Nye Veier 1 ..1
18905 OPS 1 ..1
10627 Privat 1 ..1
10471 Statens vegvesen 1 ..1
17726 Uavklart 1 ..1