SlukkevannBassengMagasin 10454 NVDB_SLUKKEVANN

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med ev. brann. Mest relevant i tunnel.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja J
Nei N
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
16914 16914
16915 16915

Vis SlukkevannBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16914 Ja 1 ..1
16915 Nei 1 ..1