KontollretningATK-punkt 9527 NVDB_KONTOLLRETNING

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Med metreringsretning Med
Mot metreringsretning Mot
Verdi Navn Beskrivelse
Med metreringsretning
Mot metreringsretning
Name Description Code value
13446 13446
13447 13447

Vis KontollretningATK-punkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13446 Med metreringsretning 1 ..1
13447 Mot metreringsretning 1 ..1