FiltermasserBassengMagasin 10685 NVDB_FILTERMASSER

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stedlige masser sm
Tilførte masser tf
Verdi Navn Beskrivelse
Stedlige masser
Tilførte masser
Name Description Code value
17278 17278
17279 17279

Vis FiltermasserBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17278 Stedlige masser 1 ..1
17279 Tilførte masser 1 ..1