KlasseAvkjørsel, holdningsklasse 9320 NVDB_KLASSE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir holdningsklasse.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Lite streng LS
Meget streng MS
Mindre streng MiS
Streng S
Verdi Navn Beskrivelse
Lite streng
Meget streng
Mindre streng
Streng
Name Description Code value
13012 13012
13009 13009
13011 13011
13010 13010

Vis KlasseAvkjørsel, holdningsklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13012 Lite streng 1 ..1
13009 Meget streng 1 ..1
13011 Mindre streng 1 ..1
13010 Streng 1 ..1