BruksområdeAvkjørsel 1256 NVDB_BRUKSOMRÅDE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er primært bruksområde for avkjørselen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bolig b
Dyrkamark/jordbruk dm
Forretning fo
Fritidsaktivitet fa
Gardsbruk g
Hytte h
Industri I
Naust n
Service sc
Skog/skogbruk sb
Skole/Barnehage sk
Verdi Navn Beskrivelse
Bolig
Dyrkamark/jordbruk
Forretning
Fritidsaktivitet
Gardsbruk
Hytte
Industri
Naust
Service
Skog/skogbruk
Skole/Barnehage
Name Description Code value
3164 3164
3167 3167
3169 3169
3173 3173
3166 3166
3165 3165
3170 3170
3174 3174
3171 3171
3168 3168
3172 3172

Vis BruksområdeAvkjørsel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3164 Bolig 1 ..1
3167 Dyrkamark/jordbruk 1 ..1
3169 Forretning 1 ..1
3173 Fritidsaktivitet 1 ..1
3166 Gardsbruk 1 ..1
3165 Hytte 1 ..1
3170 Industri 1 ..1
3174 Naust 1 ..1
3171 Service 1 ..1
3168 Skog/skogbruk 1 ..1
3172 Skole/Barnehage 1 ..1