EierBelegning (test) kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belegning (test)

Ukjent

2.35


VedlikeholdsansvarligBelegning (test) kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belegning (test)

Ukjent

2.35


EierBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.35


PlasseringBelysningspunkt kodeliste

Angir plassering for vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.35


Strømtilførsel_KategoriBelysningspunkt kodeliste

Angir hvilken type strømtilkobling det er til vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.35


OverbelastningsvernBelysningspunkt kodeliste

Angir om det er overbelastningsvern i punktet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.35


BruksområdeBelysningspunkt kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.35


VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.35


EierBelysningsstrekning kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


BruksområdeBelysningsstrekning kodeliste

Angir hva som er hovedbruksområdet for det belysningsstrekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


TenningssystemBelysningsstrekning kodeliste

Angir hvilken teknologi som benyttes for tenning og slukking.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


VedlikeholdsansvarligBelysningsstrekning kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


DimmingBelysningsstrekning kodeliste

Angir om belysningsstrekning kan dimmes.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


TypeBelysningsstrekning kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


FjernstyringBelysningsstrekning kodeliste

Angir om det er mulig å fjernstyre belysningsstrekning.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.35


BruksområdeBeredskapsveg kodeliste

Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg

Ukjent

2.35


BruksområdeBergrom kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom

Ukjent

2.35


EierBergrom kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom

Ukjent

2.35


VedlikeholdsansvarligBergrom kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom

Ukjent

2.35


EierBergsikring kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring

Ukjent

2.35


Laster....