PrimæraktivitetAvkjørsel 1824 NVDB_PRIMÆRAKTIVITET

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
> 10 leiligheter l4
> 5 hytter hy3
1-2 hytter hy1
1-2leiligheter l1
1 gardsbruk i drift gd1
2-3 gardsbruk i drift gd2
3-5 hytter hy2
3-5 leiligheter l2
6-10 leiligheter l3
Beiteområde/dyrehold bd
Bensinstasjon, bilverksted bb
Fritid, kino fk
Grustak/steinbrudd gs
Hotell < 50 plasser h2
Hotell > 50 plasser h1
Jord/grustak jg
Kiosk/gatekjøkken kg
Kirke/menighetshus/gravplass kmg
Lekeplass/løkke LL
Liten forretning lf
Middels landhandel ml
Nedlagt gardsbruk ng
Parkering p
Samfunnshus/grendahus sg
Stoppested kollektivtrafikk Sk
Stort forretningssenter sf
Sykehus < 50 plasser s1
Sykehus > 50 plasser s2
Tømmeropplagring/velteplass tv
Utfartsplass, skitrekk us
Verdi Navn Beskrivelse
> 10 leiligheter
> 5 hytter
1-2 hytter
1-2leiligheter
1 gardsbruk i drift
2-3 gardsbruk i drift
3-5 hytter
3-5 leiligheter
6-10 leiligheter
Beiteområde/dyrehold
Bensinstasjon, bilverksted
Fritid, kino
Grustak/steinbrudd
Hotell < 50 plasser
Hotell > 50 plasser
Jord/grustak
Kiosk/gatekjøkken
Kirke/menighetshus/gravplass
Lekeplass/løkke
Liten forretning
Middels landhandel
Nedlagt gardsbruk
Parkering
Samfunnshus/grendahus
Stoppested kollektivtrafikk
Stort forretningssenter
Sykehus < 50 plasser
Sykehus > 50 plasser
Tømmeropplagring/velteplass
Utfartsplass, skitrekk
Name Description Code value
3178 3178
3181 3181
3179 3179
3175 3175
3182 3182
3183 3183
3180 3180
3176 3176
3177 3177
21716 21716
3194 3194
3198 3198
3187 3187
3192 3192
3193 3193
3185 3185
3191 3191
21714 21714
3199 3199
3188 3188
3189 3189
3184 3184
21717 21717
21715 21715
21713 21713
3190 3190
3195 3195
3196 3196
3186 3186
3197 3197

Vis PrimæraktivitetAvkjørsel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3178 > 10 leiligheter 1 ..1
3181 > 5 hytter 1 ..1
3179 1-2 hytter 1 ..1
3175 1-2leiligheter 1 ..1
3182 1 gardsbruk i drift 1 ..1
3183 2-3 gardsbruk i drift 1 ..1
3180 3-5 hytter 1 ..1
3176 3-5 leiligheter 1 ..1
3177 6-10 leiligheter 1 ..1
21716 Beiteområde/dyrehold 1 ..1
3194 Bensinstasjon, bilverksted 1 ..1
3198 Fritid, kino 1 ..1
3187 Grustak/steinbrudd 1 ..1
3192 Hotell < 50 plasser 1 ..1
3193 Hotell > 50 plasser 1 ..1
3185 Jord/grustak 1 ..1
3191 Kiosk/gatekjøkken 1 ..1
21714 Kirke/menighetshus/gravplass 1 ..1
3199 Lekeplass/løkke 1 ..1
3188 Liten forretning 1 ..1
3189 Middels landhandel 1 ..1
3184 Nedlagt gardsbruk 1 ..1
21717 Parkering 1 ..1
21715 Samfunnshus/grendahus 1 ..1
21713 Stoppested kollektivtrafikk 1 ..1
3190 Stort forretningssenter 1 ..1
3195 Sykehus < 50 plasser 1 ..1
3196 Sykehus > 50 plasser 1 ..1
3186 Tømmeropplagring/velteplass 1 ..1
3197 Utfartsplass, skitrekk 1 ..1