EierBassengMagasin 8010 NVDB_EIER

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune FK
Kommune K
Privat P
Stat, Nye Veier NV
Stat, Statens vegvesen SVV
Uavklart U
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen
Uavklart
Name Description Code value
10738 10738
10340 10340
10404 10404
18575 18575
10276 10276
17587 17587

Vis EierBassengMagasin i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10738 Fylkeskommune 1 ..1
10340 Kommune 1 ..1
10404 Privat 1 ..1
18575 Stat, Nye Veier 1 ..1
10276 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
17587 Uavklart 1 ..1