DreneringsforholdAvkjørsel 1828 NVDB_DRENERINGSFORHOLD

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ok ok
Tiltaksbehov tb
Verdi Navn Beskrivelse
Ok
Tiltaksbehov
Name Description Code value
3598 3598
3607 3607

Vis DreneringsforholdAvkjørsel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3598 Ok 1 ..1
3607 Tiltaksbehov 1 ..1