EierAvkjørsel 7993 NVDB_EIER

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av avkjørselen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fylkeskommune FK
Kommune K
Privat P
Stat, Nye Veier NV
Stat, Statens vegvesen SVV
Uavklart U
Verdi Navn Beskrivelse
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat, Nye Veier
Stat, Statens vegvesen
Uavklart
Name Description Code value
10721 10721
10323 10323
10387 10387
18557 18557
10259 10259
17576 17576

Vis EierAvkjørsel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10721 Fylkeskommune 1 ..1
10323 Kommune 1 ..1
10387 Privat 1 ..1
18557 Stat, Nye Veier 1 ..1
10259 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
17576 Uavklart 1 ..1