Trafikkulykker

Statens vegvesen Ukjent 20180315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Trafikkulykker de siste 5 kalenderår.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Trafikkulykker/20180315

Viser treff 1 - 18 av 18


Fartsgrense kodeliste

Angir fartsgrense på ulykkesstedet


Midtdeler kodeliste

Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjeddeKommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Føreforhold kodeliste

FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED


HistoriskVegkategori kodeliste

Vegkategori på ulykkestidspunktet.


Bebyggelse kodeliste

Bebyggelse på ulykkesstedet.


AlvorligsteSkadegrad kodeliste

Alvorligste skadegrad i ulykken


Uhellskode kodeliste

Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at


Stedsforhold kodeliste

Stedsforhold på ulykkesstedStedfestingensNøyaktighet kodeliste

Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke


Ukedag kodeliste

Ukedag som angir den dagen ulykken inntreffer på.


HistoriskVegstatus kodeliste

Vegstatus på ulykkestidspunktet


UhellKategori kodeliste

Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter


Værforhold kodeliste

Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.


Lysforhold kodeliste

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.