Stedsnavn

Kartverket Utkast 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR2

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Stedsnavn/5.0

Viser treff 1 - 21 av 21

DokumenttypeKode kodeliste

Typen dokumentasjoner for skrivemåten


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


KarttypeKode kodeliste

type kartprodukt


KartutgiverKode kodeliste

Skal antakeligvis ikke brukes (er ikke i bruk i modellen for øyeblikket) til annet enn konverteringen.


Kasustypekode kodeliste

Kodeliste for kasus


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


LandKode kodeliste

Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - "Internasjonalt farvann" og ZZ "Uspesifisert" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.


Navneobjektgruppe kodeliste

Gruppeinndelingen av navneobjekttypene


Navneobjekthovedgruppe kodeliste

Hovedgruppeinndelingen av navneobjekttyper.


Navneobjekttype kodeliste

Navneobjekttypene som stedsnavn er delt inn i.


NavnesakstatusKode kodeliste

Saksgang/statuser finnes i modellen "Diagrammer" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)


Navnestatuskode kodeliste

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.


Rekkefølgekode kodeliste

Rekkefølgen for skrivemåten. Angir om det kun kjernenavn, eller rekkefølgen sammen med eventuelle tilleggSortering1Kode kodeliste

Alle store bokstaver fra og med A til og med N.


Sortering2Kode kodeliste

Tall fra og med 01 til og med 99.


SpråkKode kodeliste

Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.


SpråkprioriteringKode kodeliste

Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.


StedstatusKode kodeliste

Kodeliste som gir status til Sted. Om det er f.eks. aktiv, relikt eller planlagt.


TilleggsopplysningtypeKode kodeliste

Beskriver hva slags tilleggsopplysning dette er.


VedtaksmyndighetKode kodeliste

Liste over vedtaksmyndigheter for skrivemåten.