VedtaksmyndighetKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Liste over vedtaksmyndigheter for skrivemåten.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Avinor Avinor er vedtaksmyndighet for stedsnavnet. Avinor
Bispedømmerådet Bispedømmerådet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet. Bispedømmerådet
departement Departementet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet. Departement
Direktoratet_for_naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning var vedtaksmyndighet for stedsnavnet før lovens endring i 2006. DirektoratetForNaturforvaltning
fylkeskommune Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet. Fylkeskommune
Jernbaneverket Jernbaneverket var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet. Jernbaneverket
Klagenemnda_for_stedsnavnsaker Klagenemnda for stedsnavnsaker KlagenemndaForStedsnavnsaker
kommune Kommunen er vedtaksmyndighet for stedsnavnet på stedet. Kommune
Kongen_i_statsråd Kongen i statsråd har vedtatt stedsnavnet på stedet. KongenIStatsråd
Kystverket Kystverket var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet. Kystverket
Norges_geologiske_undersøkelse Norges geologiske undersøkelse var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet. NorgesGeologiskeUndersøkelse
Polarinstituttet Polarinstituttet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet. Polarinstituttet
Posten_Norge_AS Posten var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet. Posten
privat_eier Privat eier kan selv bestemme stedsnavnet på stedet. PrivatEier
Reindriftsforvaltningen Reindriftsforvaltningen var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet. Reindriftsforvaltningen
Statens_kartverk Kartverket er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet. Kartverket
Statens_vegvesen Statens vegvesen var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet. StatensVegvesen
Statskog Statskog var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet. Statskog
utenforLovensVirkeområde Utenfor lovens virkeområde UtenforLovensVirkeområde
Verdi Navn Beskrivelse
Avinor Avinor er vedtaksmyndighet for stedsnavnet.
Bispedømmerådet Bispedømmerådet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.
departement Departementet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.
Direktoratet_for_naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning var vedtaksmyndighet for stedsnavnet før lovens endring i 2006.
fylkeskommune Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.
Jernbaneverket Jernbaneverket var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.
Klagenemnda_for_stedsnavnsaker Klagenemnda for stedsnavnsaker
kommune Kommunen er vedtaksmyndighet for stedsnavnet på stedet.
Kongen_i_statsråd Kongen i statsråd har vedtatt stedsnavnet på stedet.
Kystverket Kystverket var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.
Norges_geologiske_undersøkelse Norges geologiske undersøkelse var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.
Polarinstituttet Polarinstituttet er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.
Posten_Norge_AS Posten var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.
privat_eier Privat eier kan selv bestemme stedsnavnet på stedet.
Reindriftsforvaltningen Reindriftsforvaltningen var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.
Statens_kartverk Kartverket er vedtaksmyndighet for stedsnavn på stedet.
Statens_vegvesen Statens vegvesen var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.
Statskog Statskog var vedtaksmyndighet når stedsnavnet ble vedtatt. Etter lovendring i 2006 har Kartverket vedtaksmyndighet på stedsnavn på stedet.
utenforLovensVirkeområde Utenfor lovens virkeområde
Name Description Code value
Avinor
Bispedømmerådet
departement
Direktoratet_for_naturforvaltning
fylkeskommune
Jernbaneverket
Klagenemnda_for_stedsnavnsaker
kommune
Kongen_i_statsråd
Kystverket
Norges_geologiske_undersøkelse
Polarinstituttet
Posten_Norge_AS
privat_eier
Reindriftsforvaltningen
Statens_kartverk
Statens_vegvesen
Statskog
utenforLovensVirkeområde

Vis VedtaksmyndighetKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1