NavnesakstatusKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Saksgang/statuser finnes i modellen "Diagrammer" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)
Navn Beskrivelse Kodeverdi
forenkletVedtak Skrivemåten av stedsnavnet er vedtatt fordi den har vedtak eller er godkjent i en annen funksjon. forenkletVedtak
iverksattVedtak Skrivemåten av stedsnavnet er bestemt ved vedtak. iverksattVedtak
klageIverksattVedtakIkkeTrukketTilbake Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er ikke fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, eller slikt ønske er ikke tatt til følge av vedtaksmyndigheten. klageIverksattVedtakIkkeTrukketTilbake
klagenemda Hvis vedtaksmyndigheten står ved sitt valg av skrivemåte i klagesaken blir saken sendt videre til klagenemnda. De kan (men trenger ikke) innhente høringsuttalelser fra Språkrådet, Sametinget og departement. klagenemda
klageVedtakTrukketTilbake Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, og ønsket er tatt til følge av vedtaksmyndigheten. klageVedtakTrukketTilbake
navnBestemtAvNavnemyndighet Registrering av stedsnavn som er bestemt av navnemyndighet, f.eks. kommunen ved behandling etter matrikkelloven. Ikke alle navnetyper kan behandles på denne måten, det mest aktuelle er adressenavn. navnBestemtAvNavnemyndighet
navnesakReist Det er reist navnesak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, herunder navnesak reist på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak. navnesakReist
samlevedtak Stedsnavnet har blitt normert i et samlevedtak, jf. forskrift om skrivemåten av stadnamn § 8, femte ledd. samlevedtak
samlevedtakTrukketTilbake Samlevedtak kreves trukket tilbake i forbindelse med at navnesak reises for stedsnavnet på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak. samlevedtakTrukketTilbake
skalIkkeBehandlesEtterLoven Registrering av stedsnavn som ikke skal behandles etter lov om stadnamn, der det altså ikke kan reises navnesak og følgelig navnesakstatus ikke er relevant. Stedsnavnets skrivemåter registreres med status Privat eller Internasjonal. skalIkkeBehandlesEtterLoven
ubehandlet Stedsnavn som det ikke har vært gjennom noen form for saksgang. ubehandlet
vedtakIverksettingUtsatt Det er gjort vedtak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, men iverksetting av vedtaket er utsatt til klagefristen er ute, jf. forskrift om skrivemåten av stadnamn § 12. vedtakIverksettingUtsatt
Verdi Navn Beskrivelse
forenkletVedtak Skrivemåten av stedsnavnet er vedtatt fordi den har vedtak eller er godkjent i en annen funksjon.
iverksattVedtak Skrivemåten av stedsnavnet er bestemt ved vedtak.
klageIverksattVedtakIkkeTrukketTilbake Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er ikke fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, eller slikt ønske er ikke tatt til følge av vedtaksmyndigheten.
klagenemda Hvis vedtaksmyndigheten står ved sitt valg av skrivemåte i klagesaken blir saken sendt videre til klagenemnda. De kan (men trenger ikke) innhente høringsuttalelser fra Språkrådet, Sametinget og departement.
klageVedtakTrukketTilbake Det er kommet inn klage på vedtak for stedsnavnet, der vedtaket er iverksatt. Det er fremsatt ønske om at vedtaket trekkes tilbake i klageperioden, og ønsket er tatt til følge av vedtaksmyndigheten.
navnBestemtAvNavnemyndighet Registrering av stedsnavn som er bestemt av navnemyndighet, f.eks. kommunen ved behandling etter matrikkelloven. Ikke alle navnetyper kan behandles på denne måten, det mest aktuelle er adressenavn.
navnesakReist Det er reist navnesak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, herunder navnesak reist på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak.
samlevedtak Stedsnavnet har blitt normert i et samlevedtak, jf. forskrift om skrivemåten av stadnamn § 8, femte ledd.
samlevedtakTrukketTilbake Samlevedtak kreves trukket tilbake i forbindelse med at navnesak reises for stedsnavnet på bakgrunn av klage på normering av stedsnavn etter samlevedtak.
skalIkkeBehandlesEtterLoven Registrering av stedsnavn som ikke skal behandles etter lov om stadnamn, der det altså ikke kan reises navnesak og følgelig navnesakstatus ikke er relevant. Stedsnavnets skrivemåter registreres med status Privat eller Internasjonal.
ubehandlet Stedsnavn som det ikke har vært gjennom noen form for saksgang.
vedtakIverksettingUtsatt Det er gjort vedtak for stedsnavnet etter lov om stadnamn, men iverksetting av vedtaket er utsatt til klagefristen er ute, jf. forskrift om skrivemåten av stadnamn § 12.
Name Description Code value
forenkletVedtak
iverksattVedtak
klageIverksattVedtakIkkeTrukketTilbake
klagenemda
klageVedtakTrukketTilbake
navnBestemtAvNavnemyndighet
navnesakReist
samlevedtak
samlevedtakTrukketTilbake
skalIkkeBehandlesEtterLoven
ubehandlet
vedtakIverksettingUtsatt

Vis NavnesakstatusKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1