Navneobjekthovedgruppe

kodeliste

Kartverket Utkast

Hovedgruppeinndelingen av navneobjekttyper.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
bebyggelse Alle grupper som er relevante under hovedgruppe bebyggelse. Tilsvarer Inspire temaet "building" og "populatedPlace". bebyggelse
ferskvann Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Ferskvann. Under Inspire temaet "hydrography" som vi har delt i to. ferskvann
infrastruktur Alle grupper som er relevante under hovedgruppe infrastruktur. Tilsvarer Inspire temaet "transportNetwork". infrastruktur
kultur Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Kultur. Tilsvarer Inspire temaet "protctedSite". kultur
markslag Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Markslag. Tilsvarer Inspire temaet "landcover". markslag
offentligAdministrasjon Alle grupper som er relevante under hovedgruppe offentlig administrasjon. Tilsvarer Inspire temaet "administrativUnit". offentligAdministrasjon
sjø Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Sjø. Under Inspire temaet "hydrography" som vi har delt i to. sjø
terreng Alle grupper som beskriver terrengformasjoner. Tilsvarer Inspire temaet "landform". terreng
Verdi Navn Beskrivelse
bebyggelse Alle grupper som er relevante under hovedgruppe bebyggelse. Tilsvarer Inspire temaet "building" og "populatedPlace".
ferskvann Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Ferskvann. Under Inspire temaet "hydrography" som vi har delt i to.
infrastruktur Alle grupper som er relevante under hovedgruppe infrastruktur. Tilsvarer Inspire temaet "transportNetwork".
kultur Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Kultur. Tilsvarer Inspire temaet "protctedSite".
markslag Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Markslag. Tilsvarer Inspire temaet "landcover".
offentligAdministrasjon Alle grupper som er relevante under hovedgruppe offentlig administrasjon. Tilsvarer Inspire temaet "administrativUnit".
sjø Alle grupper som er relevante under hovedgruppe Sjø. Under Inspire temaet "hydrography" som vi har delt i to.
terreng Alle grupper som beskriver terrengformasjoner. Tilsvarer Inspire temaet "landform".
Name Type Description Code value
Bebyggelse <undefined> Bebyggelse
Ferskvann <undefined> Ferskvann
Infrastruktur <undefined> Infrastruktur
Kultur <undefined> Kultur
Markslag <undefined> Markslag
Offentlig administrasjon <undefined> Offentlig administrasjon
Sjø <undefined> Sjø
Terreng <undefined> Terreng

Vis Navneobjekthovedgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1