Rekkefølgekode

kodeliste

Kartverket Utkast

Rekkefølgen for skrivemåten. Angir om det kun kjernenavn, eller rekkefølgen sammen med eventuelle tillegg
Navn Beskrivelse Kodeverdi
funksjon-Kjerne Funksjonstillegget settes foran kjernenavnet. F-K
funksjon-Kjerne-Variasjon Funksjonstilegget settes først så kommer kjernenavnet og variasjonstilegget til slutt. F-K-V
funksjon-Variasjon-Kjerne Funksjonstilegget settes først så kommer variasjonstilegget og kjernenavnet til slutt. F-V-K
kjerne Kun kjernenavnet. K
kjerne-Funksjon Kjernenavnet settes foran funkjsonstillegget. K-F
kjerne-Funksjon-Variasjon Kjernenavnet settes først så kommer funksjonstilegget og variasjonstilegget til slutt. K-F-V
kjerne-Variasjon Kjernenavnet settes foran variasjonstillegget. K-V
kjerne-Variasjon-Funksjon Kjernenavnet settes først så kommer variasjonstilegget og funksjonstilegget til slutt. K-V-F
variasjon-Funksjon-Kjerne Variasjonstilegget settes først så kommer funksjonstilegget og kjernenavnet til slutt. V-F-K
variasjon-Kjerne Variasjonstillegget settes foran kjernenavnet. V-K
variasjon-Kjerne-Funksjon Variasjonstilegget settes først så kommer kjernenavnet og funksjonstillegget til slutt. V-K-F
Verdi Navn Beskrivelse
funksjon-Kjerne Funksjonstillegget settes foran kjernenavnet.
funksjon-Kjerne-Variasjon Funksjonstilegget settes først så kommer kjernenavnet og variasjonstilegget til slutt.
funksjon-Variasjon-Kjerne Funksjonstilegget settes først så kommer variasjonstilegget og kjernenavnet til slutt.
kjerne Kun kjernenavnet.
kjerne-Funksjon Kjernenavnet settes foran funkjsonstillegget.
kjerne-Funksjon-Variasjon Kjernenavnet settes først så kommer funksjonstilegget og variasjonstilegget til slutt.
kjerne-Variasjon Kjernenavnet settes foran variasjonstillegget.
kjerne-Variasjon-Funksjon Kjernenavnet settes først så kommer variasjonstilegget og funksjonstilegget til slutt.
variasjon-Funksjon-Kjerne Variasjonstilegget settes først så kommer funksjonstilegget og kjernenavnet til slutt.
variasjon-Kjerne Variasjonstillegget settes foran kjernenavnet.
variasjon-Kjerne-Funksjon Variasjonstilegget settes først så kommer kjernenavnet og funksjonstillegget til slutt.
Name Description Code value
funksjon-Kjerne
funksjon-Kjerne-Variasjon
funksjon-Variasjon-Kjerne
kjerne
kjerne-Funksjon
kjerne-Funksjon-Variasjon
kjerne-Variasjon
kjerne-Variasjon-Funksjon
variasjon-Funksjon-Kjerne
variasjon-Kjerne
variasjon-Kjerne-Funksjon

Vis Rekkefølgekode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1