TilleggsopplysningtypeKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Beskriver hva slags tilleggsopplysning dette er.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
adresseinformasjonFraSSR Denne er brukt under konverteringen fra gammelt SSR for å overføre gateident fra SSR for navneenheter med navne(objekttype)kode "Adressenavn". adresseinformasjonFraSSR
adressekode Felt for å registrere adressekoden fra matrikkelen. adressekode
historisk Informasjom om historien til stedsnavnet eller stedet. historisk
lokalitet Tilleggsinformasjon om lokalitetenen som har betydning for stedsnavn. lokalitet
matrikkelnummerFraSSR Denne er brukt under konverteringen fra gammelt SSR for å overføre gnr/bnr/fnr for et utvalg av navneenhetene, basert på navneobjekttyper matrikkelnummerFraSSR
merknadFraSSR Merknadstekst konvertert fra SSR. Det er ikke mulig å registrere denne typen tilleggsopplysning i ny SSR. merknadFraSSR
navnesak Navnesak navnesak
språkfaglig Informasjon av språkfaglig karakter som tileggsopplysning til stedsnavnet. språkfaglig
Verdi Navn Beskrivelse
adresseinformasjonFraSSR Denne er brukt under konverteringen fra gammelt SSR for å overføre gateident fra SSR for navneenheter med navne(objekttype)kode "Adressenavn".
adressekode Felt for å registrere adressekoden fra matrikkelen.
historisk Informasjom om historien til stedsnavnet eller stedet.
lokalitet Tilleggsinformasjon om lokalitetenen som har betydning for stedsnavn.
matrikkelnummerFraSSR Denne er brukt under konverteringen fra gammelt SSR for å overføre gnr/bnr/fnr for et utvalg av navneenhetene, basert på navneobjekttyper
merknadFraSSR Merknadstekst konvertert fra SSR. Det er ikke mulig å registrere denne typen tilleggsopplysning i ny SSR.
navnesak Navnesak
språkfaglig Informasjon av språkfaglig karakter som tileggsopplysning til stedsnavnet.
Name Description Code value
adresseinformasjonFraSSR
adressekode
historisk
lokalitet
matrikkelnummerFraSSR
merknadFraSSR
navnesak
språkfaglig

Vis TilleggsopplysningtypeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1