Navneobjektgruppe

kodeliste

Kartverket Utkast

Gruppeinndelingen av navneobjekttypene
Navn Beskrivelse Kodeverdi
administrativeIndelinger Samlegruppe for objekttyper som beskriver alle typer administrative inndelinger. administrativeIndelinger
bane Samlegruppe for objekttyper som beskriver funksjoner knyttet til skinnegående kjøretøy. bane
bartFjell Samlegruppe for objekttyper som beskriver overflater av bart fjell. bartFjell
bebyggelsesområder Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med flere bygninger samlet innenfor et begrenset område. bebyggelsesområder
bolighus Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til boligformål som er bebodd midlertidig eller permanent. bolighus
detaljerIFerskvann Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i ferskvann. detaljerIFerskvann
detaljISjø Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i sjøen. detaljISjø
dyrkamark Samlegruppe for objekttyper som beskriver ulike typer dyrket mark. dyrkamark
energi Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for energi produksjon og transport. energi
farvann Samlegruppe for objekttyper som beskriver større områder av sjø. farvann
ferskvannskontur Samlegruppe for objekttyper som beskriver omrisset av objekter med ferskvann. ferskvannskontur
flater Samlegruppe for objekttyper som flate terrengområder. flater
fritidsanlegg Samlegruppe for objekttyper som beskriver bygningsmessige og naturlige anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter. fritidsanlegg
gardsbebyggelse Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med samling av bebyggelse som hovedsakelig er knyttet til landbruk. gardsbebyggelse
grunnerIFerskvann Samlegruppe for objekttyper under vannflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten. grunnerIFerskvann
grunnerISjø Samlegruppe for objekttyper under havflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten. grunnerISjø
høyder Samlegruppe for objekttyper som er høyere enn andre objektyper i samme område. høyder
institusjoner Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger eller mindre samlinger av bygninger av institusjonell karakter. institusjoner
isOgPermafrost Samlegruppe for objekttyper som er fryst. isOgPermafrost
kommunikasjon Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for radiokommunikasjon. kommunikasjon
kulturinstitusjoner Samlegruppe for objekttyper som beskriver institusjoner for kulturell aktivitet. kulturinstitusjoner
kulturminner Samlegruppe for objekttyper som er vernet som kulturminner. kulturminner
kystkontur Samlegruppe for objekttyper som beskriver grensa mellom sjø og tørt land. kystkontur
luftfart Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg hvor luftfartøy lander og tar av. luftfart
løsmasseavsetninger Samlegruppe for objekttyper som beskriver avsetting av løse masser. løsmasseavsetninger
navigasjon Samlegruppe for objekttyper som beskriver navigasjonshjelpemidler for skipsfart. navigasjon
næring Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til næringsformål. næring
rennendeVann Samlegruppe for objekttyper som beskriver rennenede ferskvann. rennendeVann
samferdselsanlegg Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som brukes i forbindelse med transport, både for kjøretøy og til fots. samferdselsanlegg
senkninger Samlegruppe for objekttyper som er senket ned i forhold til andre objekttyper i samme område. senkninger
sjøbunn Samlegruppe for objekttyper som beskriver sjøbunnen. sjøbunn
sjøfart Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som har tilknytning til sjøfart. sjøfart
skråninger Samlegruppe for objekttyper som beskriver hellende terreng. skråninger
stilleståendeVann Samlegruppe for objekttyper av ferskvann som ser ut til å stå stille. stilleståendeVann
terrengdetaljer Samlegruppe for objekttyper som beskriver spesielle terrengdetaljer. terrengdetaljer
terrengområder Samlegruppe for objekttyper som beskriver terrengoverflate over større områder. terrengområder
uttakOgDeponi Samlegruppe for objekttyper av menneskeskapte uttak eller fyllinger. uttakOgDeponi
veg Samlegruppe for objekttyper som beskriver objekter som brukes til ferdsel, både motorisert og til fots. veg
vegetasjon Samlegruppe for objekttyper som beskriver vegetasjonen. vegetasjon
verne-OgBruksområder Samlegruppe for objekttyper som regulerer vern og bruksrettigheter. verne-OgBruksområder
våtmark Samlegruppe for objekttyper som beskriver våt/fuktig mark. våtmark
Verdi Navn Beskrivelse
administrativeIndelinger Samlegruppe for objekttyper som beskriver alle typer administrative inndelinger.
bane Samlegruppe for objekttyper som beskriver funksjoner knyttet til skinnegående kjøretøy.
bartFjell Samlegruppe for objekttyper som beskriver overflater av bart fjell.
bebyggelsesområder Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med flere bygninger samlet innenfor et begrenset område.
bolighus Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til boligformål som er bebodd midlertidig eller permanent.
detaljerIFerskvann Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i ferskvann.
detaljISjø Samlegruppe for objekttyper som beskriver detaljer i sjøen.
dyrkamark Samlegruppe for objekttyper som beskriver ulike typer dyrket mark.
energi Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for energi produksjon og transport.
farvann Samlegruppe for objekttyper som beskriver større områder av sjø.
ferskvannskontur Samlegruppe for objekttyper som beskriver omrisset av objekter med ferskvann.
flater Samlegruppe for objekttyper som flate terrengområder.
fritidsanlegg Samlegruppe for objekttyper som beskriver bygningsmessige og naturlige anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter.
gardsbebyggelse Samlegruppe for objekttyper som beskriver områder med samling av bebyggelse som hovedsakelig er knyttet til landbruk.
grunnerIFerskvann Samlegruppe for objekttyper under vannflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten.
grunnerISjø Samlegruppe for objekttyper under havflaten som stikker høyere opp enn resten av området, men ikke vesentlig over vannflaten.
høyder Samlegruppe for objekttyper som er høyere enn andre objektyper i samme område.
institusjoner Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger eller mindre samlinger av bygninger av institusjonell karakter.
isOgPermafrost Samlegruppe for objekttyper som er fryst.
kommunikasjon Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg for radiokommunikasjon.
kulturinstitusjoner Samlegruppe for objekttyper som beskriver institusjoner for kulturell aktivitet.
kulturminner Samlegruppe for objekttyper som er vernet som kulturminner.
kystkontur Samlegruppe for objekttyper som beskriver grensa mellom sjø og tørt land.
luftfart Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg hvor luftfartøy lander og tar av.
løsmasseavsetninger Samlegruppe for objekttyper som beskriver avsetting av løse masser.
navigasjon Samlegruppe for objekttyper som beskriver navigasjonshjelpemidler for skipsfart.
næring Samlegruppe for objekttyper som beskriver enkeltbygninger til næringsformål.
rennendeVann Samlegruppe for objekttyper som beskriver rennenede ferskvann.
samferdselsanlegg Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som brukes i forbindelse med transport, både for kjøretøy og til fots.
senkninger Samlegruppe for objekttyper som er senket ned i forhold til andre objekttyper i samme område.
sjøbunn Samlegruppe for objekttyper som beskriver sjøbunnen.
sjøfart Samlegruppe for objekttyper som beskriver anlegg som har tilknytning til sjøfart.
skråninger Samlegruppe for objekttyper som beskriver hellende terreng.
stilleståendeVann Samlegruppe for objekttyper av ferskvann som ser ut til å stå stille.
terrengdetaljer Samlegruppe for objekttyper som beskriver spesielle terrengdetaljer.
terrengområder Samlegruppe for objekttyper som beskriver terrengoverflate over større områder.
uttakOgDeponi Samlegruppe for objekttyper av menneskeskapte uttak eller fyllinger.
veg Samlegruppe for objekttyper som beskriver objekter som brukes til ferdsel, både motorisert og til fots.
vegetasjon Samlegruppe for objekttyper som beskriver vegetasjonen.
verne-OgBruksområder Samlegruppe for objekttyper som regulerer vern og bruksrettigheter.
våtmark Samlegruppe for objekttyper som beskriver våt/fuktig mark.
Name Type Description Code value
Administrative indelinger <undefined> Administrative indelinger
Bane <undefined> Bane
Bart fjell <undefined> Bart fjell
Bebyggelsesområder <undefined> Bebyggelsesområder
Bolighus <undefined> Bolighus
Detaljer i ferskvann <undefined> Detaljer i ferskvann
Detalj i sjø <undefined> Detalj i sjø
Dyrkamark <undefined> Dyrkamark
Energi <undefined> Energi
Farvann <undefined> Farvann
Ferskvannskontur <undefined> Ferskvannskontur
Flater <undefined> Flater
Fritidsanlegg <undefined> Fritidsanlegg
Gardsbebyggelse <undefined> Gardsbebyggelse
Grunner i ferskvann <undefined> Grunner i ferskvann
Grunner i sjø <undefined> Grunner i sjø
Høyder <undefined> Høyder
Institusjoner <undefined> Institusjoner
Is og permafrost <undefined> Is og permafrost
Kommunikasjon <undefined> Kommunikasjon
Kulturinstitusjoner <undefined> Kulturinstitusjoner
Kulturminner <undefined> Kulturminner
Kystkontur <undefined> Kystkontur
Luftfart <undefined> Luftfart
Løsmasseavsetninger <undefined> Løsmasseavsetninger
Navigasjon <undefined> Navigasjon
Næring <undefined> Næring
Rennende vann <undefined> Rennende vann
Samferdselsanlegg <undefined> Samferdselsanlegg
Senkninger <undefined> Senkninger
Sjøbunn <undefined> Sjøbunn
Sjøfart <undefined> Sjøfart
Skråninger <undefined> Skråninger
Stillestående vann <undefined> Stillestående vann
Terrengdetaljer <undefined> Terrengdetaljer
Terrengområder <undefined> Terrengområder
Uttak og deponi <undefined> Uttak og deponi
Veg <undefined> Veg
Vegetasjon <undefined> Vegetasjon
Verne- og bruksområder <undefined> Verne- og bruksområder
Våtmark <undefined> Våtmark

Vis Navneobjektgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1