Sortering2Kode

kodeliste

Kartverket Utkast

Tall fra og med 01 til og med 99.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
viktighet01 Minst viktig av de navnene med samme sorteringsbokstav i Sortering1Kode. viktighet01
viktighet02 Viktigere enn de med 01 under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet02
viktighet03 Viktigere enn de med 02 under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet03
viktighet04 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet04
viktighet05 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet05
viktighet06 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet06
viktighet07 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet07
viktighet08 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet08
viktighet09 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet09
viktighet10 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet10
viktighet11 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet11
viktighet12 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet12
viktighet13 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet13
viktighet14 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet14
viktighet15 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet15
viktighet16 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet16
viktighet17 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet17
viktighet18 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet18
viktighet19 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet19
viktighet20 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet20
viktighet21 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet21
viktighet22 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet22
viktighet23 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet23
viktighet24 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet24
viktighet25 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet25
viktighet26 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet26
viktighet27 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet27
viktighet28 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet28
viktighet29 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet29
viktighet30 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet30
viktighet31 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet31
viktighet32 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet32
viktighet33 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet33
viktighet34 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet34
viktighet35 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet35
viktighet36 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet36
viktighet37 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet37
viktighet38 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet38
viktighet39 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet39
viktighet40 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet40
viktighet41 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet41
viktighet42 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet42
viktighet43 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet43
viktighet44 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet44
viktighet45 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet45
viktighet46 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet46
viktighet47 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet47
viktighet48 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet48
viktighet49 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet49
viktighet50 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet50
viktighet51 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet51
viktighet52 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet52
viktighet53 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet53
viktighet54 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet54
viktighet55 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet55
viktighet56 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet56
viktighet57 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet57
viktighet58 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet58
viktighet59 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet59
viktighet60 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet60
viktighet61 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet61
viktighet62 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet62
viktighet63 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet63
viktighet64 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet64
viktighet65 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet65
viktighet66 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet66
viktighet67 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet67
viktighet68 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet68
viktighet69 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet69
viktighet70 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet70
viktighet71 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet71
viktighet72 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet72
viktighet73 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet73
viktighet74 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet74
viktighet75 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet75
viktighet76 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet76
viktighet77 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet77
viktighet78 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet78
viktighet79 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet79
viktighet80 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet80
viktighet81 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet81
viktighet82 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet82
viktighet83 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet83
viktighet84 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet84
viktighet85 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet85
viktighet86 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet86
viktighet87 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet87
viktighet88 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet88
viktighet89 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet89
viktighet90 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet90
viktighet91 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet91
viktighet92 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet92
viktighet93 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet93
viktighet94 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet94
viktighet95 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet95
viktighet96 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet96
viktighet97 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet97
viktighet98 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode. viktighet98
viktighet99 Viktigtse navn av de med samme sorteringsbokstav, har høyest prioritet. viktighet99
Verdi Navn Beskrivelse
viktighet01 Minst viktig av de navnene med samme sorteringsbokstav i Sortering1Kode.
viktighet02 Viktigere enn de med 01 under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet03 Viktigere enn de med 02 under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet04 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet05 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet06 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet07 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet08 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet09 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet10 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet11 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet12 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet13 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet14 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet15 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet16 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet17 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet18 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet19 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet20 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet21 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet22 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet23 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet24 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet25 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet26 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet27 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet28 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet29 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet30 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet31 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet32 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet33 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet34 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet35 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet36 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet37 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet38 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet39 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet40 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet41 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet42 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet43 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet44 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet45 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet46 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet47 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet48 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet49 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet50 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet51 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet52 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet53 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet54 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet55 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet56 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet57 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet58 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet59 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet60 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet61 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet62 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet63 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet64 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet65 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet66 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet67 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet68 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet69 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet70 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet71 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet72 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet73 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet74 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet75 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet76 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet77 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet78 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet79 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet80 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet81 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet82 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet83 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet84 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet85 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet86 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet87 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet88 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet89 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet90 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet91 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet92 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet93 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet94 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet95 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet96 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet97 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet98 Viktigere enn de med lavere nummer under samme bokstav i Sortering1Kode.
viktighet99 Viktigtse navn av de med samme sorteringsbokstav, har høyest prioritet.
Name Description Code value
viktighet01
viktighet02
viktighet03
viktighet04
viktighet05
viktighet06
viktighet07
viktighet08
viktighet09
viktighet10
viktighet11
viktighet12
viktighet13
viktighet14
viktighet15
viktighet16
viktighet17
viktighet18
viktighet19
viktighet20
viktighet21
viktighet22
viktighet23
viktighet24
viktighet25
viktighet26
viktighet27
viktighet28
viktighet29
viktighet30
viktighet31
viktighet32
viktighet33
viktighet34
viktighet35
viktighet36
viktighet37
viktighet38
viktighet39
viktighet40
viktighet41
viktighet42
viktighet43
viktighet44
viktighet45
viktighet46
viktighet47
viktighet48
viktighet49
viktighet50
viktighet51
viktighet52
viktighet53
viktighet54
viktighet55
viktighet56
viktighet57
viktighet58
viktighet59
viktighet60
viktighet61
viktighet62
viktighet63
viktighet64
viktighet65
viktighet66
viktighet67
viktighet68
viktighet69
viktighet70
viktighet71
viktighet72
viktighet73
viktighet74
viktighet75
viktighet76
viktighet77
viktighet78
viktighet79
viktighet80
viktighet81
viktighet82
viktighet83
viktighet84
viktighet85
viktighet86
viktighet87
viktighet88
viktighet89
viktighet90
viktighet91
viktighet92
viktighet93
viktighet94
viktighet95
viktighet96
viktighet97
viktighet98
viktighet99

Vis Sortering2Kode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1