Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_59B4B778_1DC7_4b6a_BDFD_1B01090A5230;Hoveddiagram Stedsnavn;;diagram;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_8A13E21A_3142_45ec_BDFD_C212B1BE9E5E;Kodelister;;diagram;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_C6235488_38AA_4323_9D04_5854EBEC7FAF;Datatyper Dokumentasjon;;diagram;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_6DFA35E8_2607_4cac_9E70_4D6444D2DC4D;Kodelister Navneobjekttypekoder;;diagram;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_2012EEC4_88AC_4bdc_9757_4C689109FA9D;Pakkerealisering;;diagram;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_0BB70269_095A_4234_80D8_CF24FD46A3D8;Fellesegenskaper;abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.;objekttype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;Sted;Sted inneholder all egenskapene som er felles for de ulike stedsnavnene (og deres skrivemåter) for en lokalitet, uavhengig av språk. Med felles egenskaper menes posisjon, presentasjonsinformasjon, land, kommune, matrikkelnummer, navnetype, osv.;objekttype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_FE5B1CFE_41AA_4692_B49F_38CCEBB464C1;Vedtaksområde;Skal brukes for å vise utstrekningen av et samlevedtak. Et gitt vedtaksområde kan brukes av flere samlevedtak.;objekttype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_0F1AE8A6_B3D1_4c82_988C_29D8F0A85D54;KasusForSkrivemåte;Systemet tar høyde for at man i noen språk bøyer stedsnavn etter kasus og da deles stedsnavnet opp i funksjonstilegg og kjernenavn.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;Skrivemåte;Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;Stedsnavn;Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4BCBD476_5F1F_4d23_956D_A2EFD9131644;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_5FB3B7B9_F0B3_4885_9A94_8561808C681E;Sortering;Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_73F26284_8181_44b0_A7F7_8A3F3B30254E;Dokument;"""OffentligDokument"" er offentlig bruk som gir grunnlag for å sette en skrivemåte som ""Godkjent"". Hva slags dokument det er gis ved hjelp av kodelista ""DokumenttypeKode"". Der kan ""Bok"" bla annet være matrikler. Kildedokument er dokumentasjon på skrivemåten som ikke kan anses som offentlig dokumentasjon, eller informasjon fra offentlige registre hvor dato for registreringen mangler. Skrivemåter som kun er dokumentert med Kildedokument kan således kun få skrivemåtestatusen Ubehandlet. Eksempler er brev, telegram, ny matrikkel, GAB…";datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_78944CCA_217D_4007_B913_B05959A44C6A;Opplysning;Opplysning skal brukes når vi får henvendelser om skrivemåter fra privatpersoner, organisasjoner, etater el. Tekststrengen informant kan være for eksempel Ole Olsen, Rakkestad kommune, Nygårdsparkens venner el.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_7CF5A856_37DA_445b_90B8_65370DD04E01;DokumentertVedtak;Dokumentasjonen som beskriver vedtaket.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_7E01EE2B_4909_4da8_BB5B_24A79236782A;DokumentIdent;Består av År- og saksnummer.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_857ABD8A_A5F2_441e_8859_085D846FE133;LokaleInnsamlinger;"Lokale innsamlinger skal brukes i forbindelse med konverteringen av dagens lokale innsamlinger i SSR (for eksempel Bykle-forslagene). Det skal også være mulig for historielag å legge inn skrivemåter som ""Lokal innsamling"" dersom de ikke ønsker redigeringstilgang eller eierskap i etterkant av registreringen.";datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_BD5B33D6_E410_4f11_BD2D_AA92842B687C;Dokumentasjon;I Lov om stadnamn §15 andre ledd står det at registeret skal inneholde opplysninger om skrivemåtenes status (vedtatt, godkjent, avslått,…). Grunnlaget for skrivemåtestatusene er dokumentasjon, som kan være offentlig bruk og/eller kilde.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_D2549F2C_C420_4dfc_8725_590413E15D76;DokumentertKlage;Dokumentasjon som beskriver klagesaken;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_D7C54F2B_9815_4714_9AFA_8D39017EA2B4;Kartforekomst;"Brukes for å registrere bruk av skrivemåten på et kart som er utgitt av en offentlig etat, og dermed kan være dokumentasjon av offentlig bruk før 1/7/1991 (datogrensa for skrivemåtestatusen ""Godkjent"").";datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_DB0177C4_0041_4162_A07D_51B49538DE95;Tilleggsopplysning;Tilleggsopplysninger skal brukes for å legge inn informasjon som ikke regnes som dokumentasjon av en skrivemåte. Dette kan være navnefaglige opplysninger om stedsnavnet (uavhengig av skrivemåte), informasjon om selve stedet, historiske begivenheter knyttet til stedet, fotografier, malerier og lignende.;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;DokumentertSamlevedtak;Dokumentasjonen som beskriver samlevedtaket;datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;Bokreferanse;"Dokumentasjonen ""bok""";datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_FFF2EF16_70B5_4c73_879F_3DA417EE3D30;Kommune;"Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen ""Kommune"".";datatype;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_0AAE3AD1_BBED_4ac6_9624_05CA53D72D37;Sortering2Kode;Tall fra og med 01 til og med 99.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_0F5A1D09_19BE_4610_BAB9_934A6C5D38E1;NavnesakstatusKode;"Saksgang/statuser finnes i modellen ""Diagrammer"" i Perforce (stedsnavnDok/trunk/diagrammer)";kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_2F6286B1_C64E_436c_B03E_10CEC705C870;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4D3D7268_9AF9_439e_8EB4_75F0DE9F81AD;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_5398C0FF_C459_4df2_BCE1_8C3BE01D65D3;TilleggsopplysningtypeKode;Beskriver hva slags tilleggsopplysning dette er.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_5EF18C1F_187B_4a9c_87C5_9EC0A34BB134;LandKode;"Landkoder, subsett av ISO 3166-1 alpha-2 som kun inneholder de landkodene som vi har bruk for for å konvertere SSR til SSR 2.0. Etter produksjonsetting utvides kodelista ved behov. Merk: XZ - ""Internasjonalt farvann"" og ZZ ""Uspesifisert"" er brukerdefinerte koder (tillatt etter ISO-beskrivelsen). Det vil si at koden ikke har noen bestemt betydning i ISO-kodelista, og vår kodeliste må være tilgjengelig for at eksterne parter kan tolke vår bruk av kodeverdiene.";kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_6D584E53_D97A_459f_AE0B_B16BD71D30ED;Navnestatuskode;Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_710B0ECA_F9E4_4834_806A_52D9AC6EA169;KarttypeKode;type kartprodukt;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_80967F12_1648_4dbb_A4F6_B05E882AB66B;SpråkprioriteringKode;Kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk. Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_827C3801_8FE1_48f3_BE46_9655E85B22F6;StedstatusKode;Kodeliste som gir status til Sted. Om det er f.eks. aktiv, relikt eller planlagt.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_8CEAA04D_71F3_4dca_BB03_3FEB40F1BBEA;KartutgiverKode;Skal antakeligvis ikke brukes (er ikke i bruk i modellen for øyeblikket) til annet enn konverteringen.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_945D9278_EB78_4740_A57D_B79F21AB18DC;Rekkefølgekode;Rekkefølgen for skrivemåten. Angir om det kun kjernenavn, eller rekkefølgen sammen med eventuelle tillegg;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_A1D66CF4_EB27_4493_9D69_55399AE93806;SkrivemåtestatusKode;skrivemåtestatus;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_B0779F91_74FC_4e10_ABF1_AFC2DDC29C2F;Kasustypekode;Kodeliste for kasus;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_B34E8C1B_12AE_48c6_8D34_0E9BBA0CEBF6;VedtaksmyndighetKode;Liste over vedtaksmyndigheter for skrivemåten.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_BD417C1D_D15C_45a3_9998_CF4F46ADF397;Navneobjekttype;Navneobjekttypene som stedsnavn er delt inn i.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_D230E214_3584_4701_A9D8_086350CA3A94;Navneobjekthovedgruppe;Hovedgruppeinndelingen av navneobjekttyper.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_DC38FBEA_4263_45d6_AF63_84465E47D89A;Sortering1Kode;Alle store bokstaver fra og med A til og med N.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_DCAB65B6_43DC_4392_AFB1_213C2CE8A916;Navneobjektgruppe;Gruppeinndelingen av navneobjekttypene;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_F8B2E7B2_224F_4a10_84F6_4E905C7E7C5B;SpråkKode;Subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_FCB0959D_D888_4bd0_9F34_AFC693CD4974;DokumenttypeKode;Typen dokumentasjoner for skrivemåten;kodeliste;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_0BB70269_095A_4234_80D8_CF24FD46A3D8;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Fellesegenskaper EAID_0BB70269_095A_4234_80D8_CF24FD46A3D8;gyldigTil;Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Fellesegenskaper EAID_0BB70269_095A_4234_80D8_CF24FD46A3D8;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Fellesegenskaper EAID_0BB70269_095A_4234_80D8_CF24FD46A3D8;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Fellesegenskaper EAID_0F1AE8A6_B3D1_4c82_988C_29D8F0A85D54;funksjonstillegg;Løst tillegg som beskriver bruk eller funksjon av hovedelementet. Eksempel: - kirke, - brygge, - bru, - tunnelen.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\KasusForSkrivemåte EAID_0F1AE8A6_B3D1_4c82_988C_29D8F0A85D54;kasusTilKjernenavn;Kasusen nominativ er påkrevd og defaultverdi ved registrering. Det er behov for å registrere skrivemåter i to kasus: Nominativ (oppslagsform) og genitiv. Dette er fordi kjernenavnet bøyes i forbindelse med funksjonstillegg som kommune, kirke, skole, bru, osv...;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\KasusForSkrivemåte EAID_0F1AE8A6_B3D1_4c82_988C_29D8F0A85D54;kjernenavn;"Selve stedsnavnet, uten tillegg. I navnet Lille Rud er det Rud som er kjernenavnet, Lille er variasjonstillegget. ""Bålerud brygge"" består av kjernenavnet ""Bålerud"" og funksjonstillegget ""brygge"".";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\KasusForSkrivemåte EAID_0F1AE8A6_B3D1_4c82_988C_29D8F0A85D54;oppdateringsdato;Dato for siste oppdatering av kasus for skrivemåte.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\KasusForSkrivemåte EAID_0F1AE8A6_B3D1_4c82_988C_29D8F0A85D54;registreringsdato;Dato for første registrering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\KasusForSkrivemåte EAID_0F1AE8A6_B3D1_4c82_988C_29D8F0A85D54;variasjonstillegg;Løst tillegg som vanligvis står foran kjernenavnet. Beskriver vanligvis retning eller størrelse, f.eks. Østre -, Nedre -, Store-.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\KasusForSkrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;kortnavn;Kortformen av skrivemåten. Brukes i matrikkelen og andre relaterte systemer. Maks 22 tegn. Gjelder adressenavn og adressetilleggsnavn.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;langnavn;langform av alle skrivemåter avledet fra vanligste kasus for variasjonstillegg, kjernenavn og funksjonstillegg og med korrekt innbyrdes rekkefølge beskrevet i egenskapen rekkefølge.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;oppdateringsdato;Dato for siste oppdatering av skrivemåten.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;prioritertSkrivemåte;denne skrivemåten er prioritert;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;registreringsdato;Dato for første registrering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;rekkefølge;Kode som beskriver rekkefølgen av kjernenavnet og variasjons- og funksjonstillegget, f.eks. V-K-F, K-V-F.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;skrivemåtenummer;Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Skrivemåtenummer er et løpende nummer systemet gir skrivemåten som en identifikator. skrivemåtenummeret er kun unikt under ett stedsnavnsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedsnavnet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;skrivemåtestatus;Henter gjeldende status (godkjent, vedtak, privat osv.) og prioritering for skrivemåten fra datatypen skrivemåtestatushistorikk, som er en aktiv historikk over statusendringer.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_3933B1E3_5DF8_4a0f_B6C4_CA9E947CF136;statusdato;Hentes fra fraDato på Skrivemåtestatushistorikk. En gyldighetsdato som forteller når en status startet, f.eks. datoen for et vedtak.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Skrivemåte EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;eksonym;Dersom språk er norsk/samisk/kvensk, er status False i Norge, altså endonymer. Navn på andre språk i Norge har True, altså eksonymer.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;navnesakstatus;Nåværende saksbehandlingsstatus for stedsnavnet og de tilhørende skrivemåtene.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;navnestatus;Nåværende navnestatus (Hovednavn, sidenavn, undernavn, feilført eller historisk).;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;oppdateringsdato;Dato for siste oppdatering av stedsnavnet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;opphavsspråk;Default er at opphavsspråk settes til samme verdi som språk, men opphavsspråket kan være en annen enn skriftspråket.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;registreringsdato;Dato for første registrering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;språk;Angir hvilket språk stedsnavnet hører til, norsk, kvensk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk osv.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;stedsnavnnummer;Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnavnsnummer er et løpende nummer (starter på 1) systemet gir stedsnavnet som en identifikator. stedsnavnsnummeret er kun unikt under ett stedsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4898953B_D8EF_4ab4_8FF3_7E8CA476A552;tilleggsopplysninger;Her kan registerføreren legge inn opplysninger som er relevante for stedsnavnet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Stedsnavn EAID_4BCBD476_5F1F_4d23_956D_A2EFD9131644;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Identifikasjon EAID_4BCBD476_5F1F_4d23_956D_A2EFD9131644;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Identifikasjon EAID_4BCBD476_5F1F_4d23_956D_A2EFD9131644;versjonId;identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans);egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Identifikasjon EAID_5FB3B7B9_F0B3_4885_9A94_8561808C681E;sortering1Kode;Bokstavkode fra A til N der N er viktigste objekttype som tegnes først, mens A er de minst viktige som vises dersom det er plass.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sortering EAID_5FB3B7B9_F0B3_4885_9A94_8561808C681E;sortering2Kode;Tall fra 1 til 99 som brukes til å sortere innefor sortering1kode, der 99 har høyest prioritet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sortering EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;kommune;Stedets kommunetilknytning avhenger av stedets geografiske beligenhet og viser hvlke kommuner stedet ligger i.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;land;Hvilke land steder ligger i. Tobokstavers kodeliste, subsett av ISO 3166-1 alpha-2.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;navneobjektgruppe;Inndeling i kategorier under hver hovedgruppe.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;navneobjekthovedgruppe;"Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire ""NamedPlaceTypeValue"", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;navneobjekttype;Stedets navneobjekttype er en underinndeling av navneobjektgruppene som igjen er inndeling av navneobjekthovedgruppene.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;posisjon;Stedfesting av objektet med eller uten utstrekning. Flate, kurve, punkt eller punktsky.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;sortering;Sorteringsegenskapene skal benyttes til å angi stedets viktighet i forskjellige målestokker (i forhold til andre stedsnavn).;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;språkprioritering;Angir rekkefølgen av navn på forskjellige språk som skal vises på skilt og kart, jf. forskriften § 7 annet ledd.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;stedsnummer;Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnummeret er et løpende nummer systemet gir stedet som en identifikator. Stedsnummeret er unikt og kan ikke brukes om igjen.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;stedstatus;Stedstatus forteller om stedet (navneobjektet) eksisterer, er historisk eller er planlagt.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;tilleggsopplysninger;Her kan registerføreren legge inn opplysninger som er relevante for stedet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_6C8AD7BA_70E6_4a51_A59F_412BB2536891;vedtaksmyndighet;Vedtaksmyndigheten er bestemt av loven og avhengig av navneobjekttype og geografisk beliggenhet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Sted EAID_73F26284_8181_44b0_A7F7_8A3F3B30254E;beskrivelse;Beskrivelse som identifiserer dokumentet. ;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Dokument EAID_73F26284_8181_44b0_A7F7_8A3F3B30254E;dokumentdato;Dato for publikasjon av dokumentet. ;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Dokument EAID_73F26284_8181_44b0_A7F7_8A3F3B30254E;dokumenttype;Kodeliste som angir hva slags offentlig dokument det er.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Dokument EAID_78944CCA_217D_4007_B913_B05959A44C6A;informant;Navn på personen, etaten, historielaget el.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Opplysning EAID_78944CCA_217D_4007_B913_B05959A44C6A;kildedato;Datoen da brevet, e-posten el. ble sendt til registerføreren.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Opplysning EAID_78944CCA_217D_4007_B913_B05959A44C6A;tekst;Opplysningene informanten kom med i henvendelsen.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Opplysning EAID_7CF5A856_37DA_445b_90B8_65370DD04E01;arkivløpenummer;Arkivløpenummer for samlevedtak.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertVedtak EAID_7CF5A856_37DA_445b_90B8_65370DD04E01;arkivreferanse;Referanse til saksarkivet (for eksempel Arken). Kan være flere fordi det kan være aktuellt å legge inn tilrådninga.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertVedtak EAID_7CF5A856_37DA_445b_90B8_65370DD04E01;dokument;Henvisning til dokument knyttet til vedtaket.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertVedtak EAID_7CF5A856_37DA_445b_90B8_65370DD04E01;kortBeskrivelse;En kort beskivelse av vedtaket.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertVedtak EAID_7CF5A856_37DA_445b_90B8_65370DD04E01;vedtaksdato;Dato for når vedtaket ble fattet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertVedtak EAID_7CF5A856_37DA_445b_90B8_65370DD04E01;vedtattAv;"Navnet på hvem som har vedtatt skrivemåten, for eksempel Bærum kommune. Dette er for å tydeliggjøre hvem som var vedtaksmyndighet på gjeldende tidspunkt, mens Sted::Vedtaksmyndighettype kun angir ""kommune"". Dette vil være nyttig i forbindelse med kommunesammenslåinger, endring av vedtaksmyndighet osv.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertVedtak EAID_7E01EE2B_4909_4da8_BB5B_24A79236782A;saksnummer;Saksnummer for vedtak/samlevedtak.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentIdent EAID_7E01EE2B_4909_4da8_BB5B_24A79236782A;år;Årstall for vedtaket;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentIdent EAID_857ABD8A_A5F2_441e_8859_085D846FE133;beskrivelse;Tekstfelt for opplysninger fra den lokale innsamlingen.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\LokaleInnsamlinger EAID_857ABD8A_A5F2_441e_8859_085D846FE133;innsamler;"Tekststreng. Navn på prosjekt/innsamler. For eksempel vil ""Bykle"" stå som innsamler for forslagene fra det lokale historielaget som allerede har lagt inn Foreslåtte skrivemåter i eksisterende SSR.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\LokaleInnsamlinger EAID_857ABD8A_A5F2_441e_8859_085D846FE133;kildedato;Datoen da skrivemåten ble reistrert av innsamleren. Er opsjonell siden vi ikke kan vite dato under konvertering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\LokaleInnsamlinger EAID_BD5B33D6_E410_4f11_BD2D_AA92842B687C;offentligBruk;"Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. ""OffentligBruk"" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Dokumentasjon EAID_BD5B33D6_E410_4f11_BD2D_AA92842B687C;oppdateringsdato;Dato for siste oppdatering. ;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Dokumentasjon EAID_BD5B33D6_E410_4f11_BD2D_AA92842B687C;registreringsdato;Dato for første registrering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Dokumentasjon EAID_D2549F2C_C420_4dfc_8725_590413E15D76;arkivreferanse;Referanse til klagen i saksarkivet (for eksempel Arken).;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertKlage EAID_D2549F2C_C420_4dfc_8725_590413E15D76;dokument;Her kommer nytt notat.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertKlage EAID_D2549F2C_C420_4dfc_8725_590413E15D76;klagedato;Dato for når klagen er mottatt.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertKlage EAID_D2549F2C_C420_4dfc_8725_590413E15D76;kortBeskrivelse;Kort tekst som oppsummerer klagen.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertKlage EAID_D7C54F2B_9815_4714_9AFA_8D39017EA2B4;kartblad;Kartbladnummer/id for gjeldende KildeType.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kartforekomst EAID_D7C54F2B_9815_4714_9AFA_8D39017EA2B4;posisjon;Skrivemåtens posisjon/plassering på kartbladet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kartforekomst EAID_D7C54F2B_9815_4714_9AFA_8D39017EA2B4;produktkode;Hvilken serie kartproduktet tilhører.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kartforekomst EAID_D7C54F2B_9815_4714_9AFA_8D39017EA2B4;skann;Skann av denne utgaven av kartbladet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kartforekomst EAID_D7C54F2B_9815_4714_9AFA_8D39017EA2B4;utgivelsesår;Årstall for utgivelse av kartproduktet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kartforekomst EAID_D7C54F2B_9815_4714_9AFA_8D39017EA2B4;utgiver;Hvem som har produsert kartet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kartforekomst EAID_DB0177C4_0041_4162_A07D_51B49538DE95;eksterneOpplysninger;Lenke til opplysnnger som ligger utenfor registeret/databasen, for eksempel en nettside.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Tilleggsopplysning EAID_DB0177C4_0041_4162_A07D_51B49538DE95;oppdateringsdato;Dato for siste oppdatering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Tilleggsopplysning EAID_DB0177C4_0041_4162_A07D_51B49538DE95;registreringsdato;Dato for første registrering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Tilleggsopplysning EAID_DB0177C4_0041_4162_A07D_51B49538DE95;tekst;Her føres opplysninger som ikke er direkte knyttet til etymologi.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Tilleggsopplysning EAID_DB0177C4_0041_4162_A07D_51B49538DE95;tilleggsopplysningstype;"Viser hvilken type opplysning dette er. For eksempel kan en slik kode være ""språkfaglig"", som brukes når navneansvarlig ser behov for utdypende informasjon om et stedsnavns opphav.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Tilleggsopplysning EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;arkivløpenummer;Arkivløpenummer for samlevedtak.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertSamlevedtak EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;arkivreferanse;Referanse til dokumentet i saksarkivet (for eksempel Arken). Kan være flere fordi det kan være aktuellt å legge inn tilrådninga.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertSamlevedtak EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;dokument;Henvisning til dokument knyttet til samlevedtaket.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertSamlevedtak EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;kortBeskrivelse;En kort beskivelse av samlevedtaket.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertSamlevedtak EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;utgått;Et samlevedtak som er utgått, skal ikke sjekkes mot.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertSamlevedtak EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;vedtaksdato;Dato for når vedtaket ble fattet.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertSamlevedtak EAID_E7CFFDF9_DA7D_4dd3_92F0_7164F6D946E4;vedtattAv;"Navnet på hvem som har vedtatt skrivemåten, for eksempel Bærum kommune. Dette er for å tydeliggjøre hvem som var vedtaksmyndighet på gjeldende tidspunkt, mens Sted::Vedtaksmyndighettype kun angir ""kommune"". Dette vil være nyttig i forbindelse med kommunesammenslåinger, endring av vedtaksmyndighet osv.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\DokumentertSamlevedtak EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;forfatter;Navn på forfatter(e).;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Bokreferanse EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;isbn;International Standard Book Number. Feltet er opsjonelt ettersom det i stedsnavnsammenheng vil være aktuelt å registrere gamle bøker som ikke har ISBN-nummer.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Bokreferanse EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;referansetekst;"Tekst eller tall som kan gjøre det lettere å finne referansen i boka. Eksempel på dette er ""Fyrnummer"" i Norsk Fyrliste.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Bokreferanse EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;side;Sidetallet i boka.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Bokreferanse EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;tittel;Tittelen på boka.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Bokreferanse EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;utgave;"Navn eller nummer på utgaven. Vanligvis vil jo dette være et tall, men vi bør ta høyde for at det kan komme ""utgave 2c"" eller lignende.";egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Bokreferanse EAID_F9BBE688_B258_4f8d_B11D_FB05CCD4170D;utgivelsesår;Årstall for bokutgivelsen. Brukes for å gi skrivemåtestatusdato. ;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Bokreferanse EAID_FE5B1CFE_41AA_4692_B49F_38CCEBB464C1;område;Område er et slags navn for å lettere kunne søke opp vedtaksområdet og gjenbruke det i andre samlevedtak. Vedtaksområdene vil som regel være et administrativt område, jf. stedsnavnloven § 5 tredje ledd, men det kan ha blitt registrert gjort samlevdtak utover disse. I fremtiden kan man også se for seg en endring som gjør at det må vær mulig å gjøre samlevedtak med helt andre vedtaksområder enn kun innenfor et administrativt område.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Vedtaksområde EAID_FE5B1CFE_41AA_4692_B49F_38CCEBB464C1;oppdatertdato;Dato for siste oppdatering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Vedtaksområde EAID_FE5B1CFE_41AA_4692_B49F_38CCEBB464C1;polygon;Geometri for vedtaksområde.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Vedtaksområde EAID_FE5B1CFE_41AA_4692_B49F_38CCEBB464C1;registrertdato;Dato for første registrering.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Vedtaksområde EAID_FFF2EF16_70B5_4c73_879F_3DA417EE3D30;fylkesnavn;Navnet på fylket, navnet vises på flere språk med riktig rekkefølge på spårkene dersom fylket er flerspråklig.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kommune EAID_FFF2EF16_70B5_4c73_879F_3DA417EE3D30;fylkesnummer;Fylkesnummer er definerte identifikasjonskoder for norske fylker og to territorier (Svalbard og Jan Mayen);egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kommune EAID_FFF2EF16_70B5_4c73_879F_3DA417EE3D30;kommunenavn;Navnet på kommunen, navnet vises på flere språk dersom kommunen er flerspråklig.;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kommune EAID_FFF2EF16_70B5_4c73_879F_3DA417EE3D30;kommunenummer;Kommunenummer er nummer for å identifisere kommunerer og er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge;egenskap;5.0;Utkast;Stedsnavn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Stedsnavn\Stedsnavn\Kommune