DokumenttypeKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Typen dokumentasjoner for skrivemåten
Navn Beskrivelse Kodeverdi
brev Offentlig dokument i form av brev, kunngjøringer o.l. eller offentlig notat. brev
database Dokumentasjon i form av registrering eller bruk i en database. database
GAB Dokumentasjonen er at skrivemåten var brukt i GAB. GAB
historiskMatrikler Dokumentert brukt i en historisk matrikkel, som for eksempel 1950-utkastet. historiskMatrikler
kartdatasett Kartdatasett som for eksempel norge 50k kartdata eller FKB. Dette er ikke dokumentasjon på bruk av skrivemåten før 1/7/1991. kartdatasett
matrikkelen Dagens matrikkel. matrikkelen
norskStadnamnarkiv Arkiv hos UiO (se http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=93&tabid=1383). norskStadnamnarkiv
offentligVegskilt Vegskilt produsert av vegmyndigheten. Skilt som f.eks. viser hvilken bygd, tunnel, bru man kjører inn i. Dokumenttypen omfatter også adresseskilt. offentligVegskilt
riksgrenseliste De originale protokollene hvor navnene var ført inn i en norsk og svensk språkdrakt i en nummermessig liste. Denne nummereringen går igjen i de offisielle listene som ligger registrert både i grensearkivet og i de geodetiske arkivene siden dette også er innmålte offisielle riksgrensevarder. riksgrenseliste
SSR SSR SSR
Verdi Navn Beskrivelse
brev Offentlig dokument i form av brev, kunngjøringer o.l. eller offentlig notat.
database Dokumentasjon i form av registrering eller bruk i en database.
GAB Dokumentasjonen er at skrivemåten var brukt i GAB.
historiskMatrikler Dokumentert brukt i en historisk matrikkel, som for eksempel 1950-utkastet.
kartdatasett Kartdatasett som for eksempel norge 50k kartdata eller FKB. Dette er ikke dokumentasjon på bruk av skrivemåten før 1/7/1991.
matrikkelen Dagens matrikkel.
norskStadnamnarkiv Arkiv hos UiO (se http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi?appid=93&tabid=1383).
offentligVegskilt Vegskilt produsert av vegmyndigheten. Skilt som f.eks. viser hvilken bygd, tunnel, bru man kjører inn i. Dokumenttypen omfatter også adresseskilt.
riksgrenseliste <font color="#0f0f0f">De originale protokollene hvor navnene var ført inn i en norsk og svensk språkdrakt i en nummermessig liste. Denne nummereringen går igjen i de offisielle listene som ligger registrert både i grensearkivet og i de geodetiske arkivene siden dette også er innmålte offisielle riksgrensevarder.</font>
SSR SSR
Name Description Code value
brev
database
GAB
historiskMatrikler
kartdatasett
matrikkelen
norskStadnamnarkiv
offentligVegskilt
riksgrenseliste
SSR

Vis DokumenttypeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1