KarttypeKode

kodeliste

Kartverket Utkast

type kartprodukt
Navn Beskrivelse Kodeverdi
adressekart Kommunale adressekart. adressekart
amtskart Kart i målesokk 1:200 000 produsert fra 1826, 48 kartblad i serien. amtskart
bosettingskart1980 Kart over norske bosettinger fra folketellingen i 1980 i målestokk 1:250 000. bosettingskart1980
by-ogAdressekart By- og adressekart som er utgitt av kommunen. by-ogAdressekart
båtsportkart Båtsportkart utgitt av Statens kartverk, i hovedsak i målestokk 1:50000 båtsportkart
fiskerikartserien Het "Fisk.kart 1:700 000-1:800 000" i SSR, kart fra Kartverkets sjødivisjon. fiskerikartserien
fylkeskart Kart over fylker i målestokk 1:80 000-1:250000 utgitt av Kartverket. fylkeskart
gradteigskart1til100000 Eldre kart som gjengir 1 gradteig produsert fra 1893 og var norges hovedkartserie frem til 1955. gradteigskart1til100000
havnekartserien Havnekart i målestokk 1:5000 - 1:25 000. havnekartserien
historiskeKart Historiske kart historiskeKart
hovedkartserien-Sjø Sjøkart i målestokk 1:50 000 - 1:100 000. hovedkartserien-Sjø
kommunekart Kart over kommune kommunekart
kystkartserien Kystkart i målestokk 1:75 000 - 1:350 000. kystkartserien
norge1til1000000 Kart i målestokk 1:1 000 000. norge1til1000000
norge1til2000000 Kart i målestokk 1:2 000 000. norge1til2000000
norge1til50000 Kart i målestokk 1:50 000, også kalt N50 og M711. norge1til50000
norge1til500000 Kart i målestokk 1:500 000. norge1til500000
norge1til5000000 Kart i målestokk 1:5 000 000. norge1til5000000
opplevelseskart Opplevelseskart. opplevelseskart
overseilingskartserien Overseilingskart 1:600 000 - 10 000 000. overseilingskartserien
rektangelkart1til100000 Gammel kartserie med rektangulære kart i målestokk 1:100 000. rektangelkart1til100000
statensVegvesensKart Kart fra Statens vegvesen. statensVegvesensKart
tekniskKartKommunalt Teknisk detaljekart tekniskKartKommunalt
turkart Kart i Turkartserien. turkart
uspesifisert Brukes dersom man ikke har eller vet kartdokumentasjonen. uspesifisert
vegkartNorge1til250000 Vegkartserien. vegkartNorge1til250000
økonomiskKartverk1til10000 Økonomisk kartverk i målestokken 1:10 000. Økonomisk kartverk, ofte kalt ØK, er en utgått kartserie særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000, 1:10 000 og 1: 20 000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. Kartleggingen kom i stand ved at Stortinget vedtok Landsplan for økonomisk kartverk i 1964. Førstegangskartleggingen var endelig avsluttet i 2002. økonomiskKartverk1til10000
økonomiskKartverk1til20000 Økonomisk kartverk i målestokken 1:20 000. Økonomisk kartverk, ofte kalt ØK, er en utgått kartserie særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000, 1:10 000 og 1: 20 000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. Kartleggingen kom i stand ved at Stortinget vedtok Landsplan for økonomisk kartverk i 1964. Førstegangskartleggingen var endelig avsluttet i 2002. økonomiskKartverk1til20000
økonomiskKartverk1til5000 Økonomisk kartverk i målestokken 1:5000. Økonomisk kartverk, ofte kalt ØK, er en utgått kartserie særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000, 1:10 000 og 1: 20 000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. Kartleggingen kom i stand ved at Stortinget vedtok Landsplan for økonomisk kartverk i 1964. Førstegangskartleggingen var endelig avsluttet i 2002. økonomiskKartverk1til5000
Verdi Navn Beskrivelse
adressekart Kommunale adressekart.
amtskart Kart i målesokk 1:200 000 produsert fra 1826, 48 kartblad i serien.
bosettingskart1980 Kart over norske bosettinger fra folketellingen i 1980 i målestokk 1:250 000.
by-ogAdressekart By- og adressekart som er utgitt av kommunen.
båtsportkart Båtsportkart utgitt av Statens kartverk, i hovedsak i målestokk 1:50000
fiskerikartserien Het "Fisk.kart 1:700 000-1:800 000" i SSR, kart fra Kartverkets sjødivisjon.
fylkeskart Kart over fylker i målestokk 1:80 000-1:250000 utgitt av Kartverket.
gradteigskart1til100000 Eldre kart som gjengir 1 gradteig produsert fra 1893 og var norges hovedkartserie frem til 1955.
havnekartserien Havnekart i målestokk 1:5000 - 1:25 000.
historiskeKart Historiske kart
hovedkartserien-Sjø Sjøkart i målestokk 1:50 000 - 1:100 000.
kommunekart Kart over kommune
kystkartserien Kystkart i målestokk 1:75 000 - 1:350 000.
norge1til1000000 Kart i målestokk 1:1 000 000.
norge1til2000000 Kart i målestokk 1:2 000 000.
norge1til50000 Kart i målestokk 1:50 000, også kalt N50 og M711.
norge1til500000 Kart i målestokk 1:500 000.
norge1til5000000 Kart i målestokk 1:5 000 000.
opplevelseskart Opplevelseskart.
overseilingskartserien Overseilingskart 1:600 000 - 10 000 000.
rektangelkart1til100000 Gammel kartserie med rektangulære kart i målestokk 1:100 000.
statensVegvesensKart Kart fra Statens vegvesen.
tekniskKartKommunalt Teknisk detaljekart
turkart Kart i Turkartserien.
uspesifisert Brukes dersom man ikke har eller vet kartdokumentasjonen.
vegkartNorge1til250000 Vegkartserien.
økonomiskKartverk1til10000 Økonomisk kartverk i målestokken 1:10 000. Økonomisk kartverk, ofte kalt ØK, er en utgått kartserie særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000, 1:10 000 og 1: 20 000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. Kartleggingen kom i stand ved at Stortinget vedtok Landsplan for økonomisk kartverk i 1964. Førstegangskartleggingen var endelig avsluttet i 2002.
økonomiskKartverk1til20000 Økonomisk kartverk i målestokken 1:20 000. Økonomisk kartverk, ofte kalt ØK, er en utgått kartserie særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000, 1:10 000 og 1: 20 000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. Kartleggingen kom i stand ved at Stortinget vedtok Landsplan for økonomisk kartverk i 1964. Førstegangskartleggingen var endelig avsluttet i 2002.
økonomiskKartverk1til5000 Økonomisk kartverk i målestokken 1:5000. Økonomisk kartverk, ofte kalt ØK, er en utgått kartserie særlig benyttet til arealplanlegging og ved eiendomsforvaltning. Økonomisk hovedkartserie hadde målestokk 1:5000, 1:10 000 og 1: 20 000 og dekket ca. 50 % av fastlandsnorge med 32 000 kartblad. Kartleggingen kom i stand ved at Stortinget vedtok Landsplan for økonomisk kartverk i 1964. Førstegangskartleggingen var endelig avsluttet i 2002.
Name Description Code value
adressekart
amtskart
bosettingskart1980
by-ogAdressekart
båtsportkart
fiskerikartserien
fylkeskart
gradteigskart1til100000
havnekartserien
historiskeKart
hovedkartserien-Sjø
kommunekart
kystkartserien
norge1til1000000
norge1til2000000
norge1til50000
norge1til500000
norge1til5000000
opplevelseskart
overseilingskartserien
rektangelkart1til100000
statensVegvesensKart
tekniskKartKommunalt
turkart
uspesifisert
vegkartNorge1til250000
økonomiskKartverk1til10000
økonomiskKartverk1til20000
økonomiskKartverk1til5000

Vis KarttypeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1