StedstatusKode

kodeliste

Kartverket Utkast

Kodeliste som gir status til Sted. Om det er f.eks. aktiv, relikt eller planlagt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
aktiv Objektet eksisterer. aktiv
feilført Objektet er feilaktig registrert. feilført
planlagt Objektet eksisterer ikke ennå, men er planlagt. Denne statusen vil være aktuell ved for eksempel registrering av adressenavn for planlagte veier. planlagt
relikt Objektet eksisterer ikke lengre, men stedsnavnet kan fortsatt være i bruk. relikt
Verdi Navn Beskrivelse
aktiv Objektet eksisterer.
feilført Objektet er feilaktig registrert.
planlagt Objektet eksisterer ikke ennå, men er planlagt. Denne statusen vil være aktuell ved for eksempel registrering av adressenavn for planlagte veier.
relikt Objektet eksisterer ikke lengre, men stedsnavnet kan fortsatt være i bruk.
Name Description Code value
aktiv
feilført
planlagt
relikt

Vis StedstatusKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1