Navnestatuskode

kodeliste

Kartverket Utkast

Kodene angir et hierarki stedsnavna i mellom, som sier noe om hvilket som blir brukt mest, like mye eller ikke er i bruk lengre.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
avslåttNavnevalg Avslått etter §3 eller valg av adressenavn. avslåttNavnevalg
feilført Brukes der stedsnavnet har vært registrert på feil sted. feilført
historisk Brukes der stedsnavnet ikke er i bruk lenger og dermed ikke er aktuell å vurdere i en navnesak. historisk
hovednavn Verdien betyr at stedsnavnet er i større bruk enn andre navn for samme sted innenfor en språkform. hovednavn
sidenavn Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre. sidenavn
undernavn Brukes der ett av to forskjellige navn har mindre bruksverdi enn det andre stedsnavnet, som vurderes som hovednavnet. undernavn
Verdi Navn Beskrivelse
avslåttNavnevalg Avslått etter §3 eller valg av adressenavn.
feilført Brukes der stedsnavnet har vært registrert på feil sted.
historisk Brukes der stedsnavnet ikke er i bruk lenger og dermed ikke er aktuell å vurdere i en navnesak.
hovednavn Verdien betyr at stedsnavnet er i større bruk enn andre navn for samme sted innenfor en språkform.
sidenavn Brukes der det ikke kan fastslås at ett av to eller flere forskjellige navn har større bruksverdi enn andre.
undernavn Brukes der ett av to forskjellige navn har mindre bruksverdi enn det andre stedsnavnet, som vurderes som hovednavnet.
Name Description Code value
avslåttNavnevalg
feilført
historisk
hovednavn
sidenavn
undernavn

Vis Navnestatuskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1